Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förskola och skola

Kvalitetsundersökning i form av en enkät till elever och föräldrar i förskola och skola genomförs varje år i Ale kommun.

GR-enkät - varje år

  • Sedan 2011 genomförs en gemensam enkätundersökning bland skolelever i Göteborgsregionen.
  • Syftet med enkäten är att ta reda på hur elever och föräldrar upplever kommunens förskolor och skolor.
  • Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever. Från och med 2015 görs enkäten i alla årskurser i grundskolan. Eleverna i Ale gymnasium gör enkäten från och med 2018.
  • Föräldrar till barn i förskolan som är två år och äldre får varje år en enkät om hur de upplever förskolan. Enkäten bygger på förskolans läroplan.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den