Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Samhälle och miljö

Samhälle och miljö är ett brett område. Här återfinns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal service som bibliotek återfinns också här. Här mäter vi dessutom delaktighet. Utöver det behandlar området ett hållbart samhällsbyggande, både socialt vad avser arbetsmarknad, ekonomiskt kopplat näringsliv och miljömässigt genom tre miljönyckeltal.

Vad visar färgerna och pilarna?

För 2019 har grön, gul och röd markering gjorts beroende på kommunens resultat. Grön innebär att resultatet är bland de 25 procent bästa i landet och rött innebär att resultatet är bland det 25 procent sämsta i landet. Återstående 50 procent får färgen gul.

Trendpilarna visar just på vart trenden är i jämförelse med föregående år. Det betyder att ett resultat för kommunen kan ligga bland de bästa kommunerna i landet, men ändå ha en negativ trend pil.

Om du ställer din muspekare på ett mått, så kan du läsa mer om vad och hur mätningen gått till. Medel, bäst och sämst i tabellen avser det senaste utfallet.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den