Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Aleförslaget

Har du en idé om hur Ale kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett förslag till kommunen och påverka det som du tycker är viktigt. Ett förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. 

Man med liten flicka på axlarna

Fotograf: Scandinav Bildbyrå/Anna Lundstedt

Så här fungerar det

Du lämnar ditt förslag digitalt via vår e-tjänst. Därefter granskar vi förslaget för att se till att det handlar om kommunens verksamhet samt att det inte är olagligt. Granskning sker på kontorstid under vardagar, och förslag som godkänns publiceras på webben. Förslaget finns sedan publicerat i 90 dagar så att andra kan läsa, kommentera och rösta på det. Får ditt förslag 75 röster eller fler granskas det av en handläggare och skickas vidare till berörd nämnd och hanteras där som ett ärende.

 1. Lämna ett förslaglänk till annan webbplats
 2. Rösta på förslaglänk till annan webbplats

Vem kan lämna in ett Aleförslag?

Alla som bor i Ale eller har någon form av anknytning till Ale kommun kan lämna ett förslag. Företag, föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan inte lämna förslag.  

Vad kan ett förslag handla om?

 • Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och får besluta om (exempelvis barnomsorg och skola, näringsliv, äldreomsorg, miljö, stadsplanering samt kultur- och fritidsverksamhet). På vår kommunkarta kan du se om exempelvis vägar är kommunala, privatägda eller om det är Trafikverket som ansvarar för demlänk till annan webbplats.
 • I förslaget måste du tydligt berätta vad du vill att Ale kommun ska göra och varför.
 • Ditt förslag ska bestå av en rubrik, en sammanfattning och en beskrivning av din idé. Det går bra att lägga med bilder, filmer och dokument.
 • Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag.

Titta igenom alla Aleförslag för att se om någon skickat in ett förslag som liknar din idé. Då kan du kommentera och rösta på det förslaget i stället, så är det större chans att idén får många röster.

Förslaget kommer inte att godkännas om det

 • bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
 • handlar om myndighetsutövning mot enskild (exempelvis bistånd eller bygglov).
 • rör en fråga som ligger utanför kommunens ansvar.
 • rör kommunens interna organisation eller personalfrågor.
 • är en felanmälan (felanmälningar görs via FixaMinGata).

Vad händer med med förslaget sen?

Om ditt förslag godkänns för publicering kommer det att ligga ute i 90 dagar så att andra kan läsa, kommentera och rösta på det. Du kan själv marknadsföra ditt förslag för att få röster, till exempel via Facebook.

Får ditt förslag 75 röster eller fler granskas det av en handläggare och skickas vidare till berörd nämnd. Politikerna i nämnden fattar beslut om förslaget ska genomföras eller inte. Eftersom förslaget ska tas upp på ett eller kanske flera sammanträden i den aktuella nämnden kan det dröja några månader innan besked kommer om hur det har gått.

Att ditt förslag fått 75 röster betyder inte att det automatiskt kommer att genomföras.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna administrera ditt förslag. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Det är den nämnd som hanterar ditt förslag som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter och vilka rättigheter du har hittar du på sidan Behandling av personuppgifter

Ditt Aleförslag blir en offentlig handling

Ett förslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll som publiceras på kommunens webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den