Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt

Här är du varmt välkommen att ta kontakt med oss i Ale kommun, i vilket ärende som helst. Det kan vara en fråga eller om du har klagomål eller vill lämna en synpunkt.

Var gärna detaljerad i din beskrivning

Var gärna så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende. Ange till exempel vilken del av vår verksamhet det gäller, så kan vi hjälpa dig snabbare.

Om ditt ärende gäller Utbildning och barnomsorg

Observera att om ditt ärende gäller utbildning och barnomsorg så kan du lämna din synpunkt via ale.se/utbildning-klagomal.

Vill du få ett svar eller vara anonym?

Om du vill få ett svar så behöver du lämna dina kontaktuppgifter och på vilket sätt du vill få svar. (Vi kommer inte att använda dina kontaktuppgifter på något annat sätt än att återkoppla till dig.) Du kan även välja att vara anonym genom att kryssa för att du inte vill bli kontaktad.


Här kan du bifoga en fil och/eller bilder
Ämne
OBS! Gäller ditt ärende Utbildning och barnomsorg - lämna istället din synpunkt via ale.se/utbildning-klagomal
ÄmneHur vill du bli kontaktad? * (obligatorisk)
Välj hur du vill bli kontaktad och fyll därefter i kontaktuppgifter i lämpligt fält. Uppgifterna är frivilliga, men nödvändiga om vi ska kunna återkoppla till dig.
Hur vill du bli kontaktad?För- och efternamn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress, postnummer och postort:

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den