Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativ till att trygghetsvandra.
Det kan vara kommunen, en skola, en förening, etc. Det som är viktigt är
att människor som bor och vistas i området är med på vandringen – det är ju de som känner till området bäst.

Trygghetsvandring

Under trygghetsvandringen inventerar man hur närområdet ser ut; trygga och otrygga platser. De boende i området går ut tillsammans längs en förutbestämd slinga och tittar på sin omgivning. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor. Oftast har vandringarna i kommunens regi genomförts på hösten, då det är mörkt i syfte att kunna kolla om belysningen är hel och fullgod, osv.

I Ale är de trygghetsvandringar vi hittills genomfört ett samverkansarbete mellan olika sektorer, bostadsbolag, polis och övriga aktörer, inte minst allmänhet. Vi har både gjort större vandringar i olika orter och lokala vandringar i bostadsområden, vid Ale pendeln, på skolor, samt riktade med med enbart ungdomar osv.

Alla som vill är välkomna att vandra oavsett ålder, funktionsnedsättning, etc, då alla perspektiv behövs för att vidga vyer, bredda kompetens och upplevelse.

Råd från BRÅ angående trygghetsvandringlänk till annan webbplats

Trygghetsvandringar 2019

I 2019 års medborgardialoger framkom synpunkter från Aleborna om upplevd otrygghet i och omkring pendelstationerna, Älvängens resecentrum samt centrala delar av Surte och Bohus - varför fokus i 2019 års medborgarlöfte legat på ökad trygghet i lokalsamhället och kollektivtrafiken.

Inom ramen för årets medborgarlöfte har Ale Kommun och Lokalpolisområde Kungälv Ale i samverkan med olika aktörer och engagerade invånare därför genomfört trygghetsvandringar med fokus i och omkring våra pendelstationer/resecentrum inklusive centrala delar av Surte och Bohus.

Trygghetsvandring Bohus 23 okt 2019PDF

Trygghetsvandring Surte 23 okt 2019PDF

Trygghetsvandring Nödinge 23 okt 2019PDF

Trygghetsvandring Nol 23 okt 2019PDF

Trygghetsvandring Älvängen 23 okt 2019PDF

Se även större och mer detaljerade trygghetsvandringar från 2017 och 2018.

Trygghetsvandring i Älvängen, tisdag 8 maj 2018PDF

Trygghetsvandring i Skepplanda, torsdag 16 nov 2017PDF

Trygghetsvandring i Nödinge, tisdag 28 nov 2017PDF

Frågor?

Kontakta Kontaktcenter.


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den