Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skadestånd

Så här gör du när du vill rikta ett skadestånd mot kommunen.

Ibland råkar man ut för en händelse som man anser att kommunen ska bära ansvar för. Det kan exempelvis vara:

  • Personskada (halkolyckor, fallolyckor, felaktig myndighetsutövning, etc).
  • Egendomsskada (hål i vägen, snöras, källaröversvämningar, etc).
  • Ren förmögenhetsskada (felaktigt bygglov, felaktig LOU-upphandling, etc).
  • Myndighetsutövning.

Skadeståndsanspråk riktas mot Ale kommun enligt följande

Formulera kravet skriftligt. Anspråkets storlek ska framgå samt redogörelse för varför kommunen är ansvarig.

Uppge även:

  • Personuppgifter.
  • När/var/hur angående skadan.
  • Eventuella bilder och vittnesuppgifter.
  • Eventuella ersättningsanspråk.

Sänd anmälan till:

Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen
449 80 Alafors

Alternativt skicka via e-post till: kommun@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den