Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Älvängen

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Resecentrumet har ju nu blivit berikat med ett Bibliotek, förhoppningsvis kommer denna nya lokalitet innebära att fler kommer nyttja Biblioteket i Älvängen. Finns det en möjlighet att vidareutveckla detta område med en lekplats, då detta är en mötesplats av många de slag. Kanske att vi kan hänga in den temporära grusparkeringsplatsen och sätta dit lite gungor ruschkana och en sandlåda. Det skulle innebära i alla fall på dagtid att detta skulle bli ett mer levande område.

Svar: Tycker din idé är alldeles utmärkt. Kommunen har påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen, parallellt med den kommer även området kring resecentrumet att planeras. Jag tar med mig ditt förslag in i detta arbete som inbegriper både insatser på kort o lång sikt. En tillfällig lekplats under planeringstiden är definitivt ett bra alternativ. Jag återkomma till dig under hösten för att stämma av hur ditt förslag tas emot.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Svar: I planarbetet med detta området kommer vi att planera för nån typ av lekplats. Någon tillfällig lekplats på grusytan finns inte planeringen, finns inga investeringspengar till någon lekplats i nuläget.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Fråga om hur vårdcentralens långa väntetider rimmar med strävan efter att Älvängen ska växa.

Svar:

Självklart är det bekymmersamt att väntetiderna på vårdcentralen är långa och det rimmar förstås illa med den tillväxt som sker i Älvängen och hela Ale kommun. Vi som kommun kan ta med oss frågan till dialogen med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden inom VGR. Den nämnden har befolkningsansvar för bl.a. Ale kommun. Som enskild person kan man förstås också ta kontakt med en tjänsteman som arbetar med hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag eller med en politiker.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

 

Upprustning av VA-nätet i Älvängen, hur ser det ut?

Svar: VA-enheten håller i dagsläget på att ta fram ett VA-program där det ingår en underhållsplan. Först när denna plan är klar kan jag med säkerhet säga vilka saneringar som kommer att utföras.

Vad gäller 2016 så kommer vi sanera hela Gamla vägen under 2016. Vi kommer att byta vatten, dag- och spillvattenledningar. Arbetet beräknas börja efter årsskiftet.

Fridhemshöjden kommer under 2016 få kommunal VA. Projektering av jobbet har redan börjat och där kommer vi att använda oss av extern entreprenör då en del sprängning kommer behövas för VA-jobbet.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Hur kan vi få fler turister till Ale?

Svar: Näringslivsenheten, som ansvarar för utvecklingen av besöksnäringen (dock ej besöksmålen), har sammanställt en rapport om besöksnäringenPDF. Enligt rapporten är de planerade aktiviteter för de närmaste åren dessa:

2015
Antagandet av strategi/plan för besöksnäringen.
Framtagning av cykelleder.
Research kring marknadsföringskanaler.
Skapa möjlighet till mer boenden via Airbnb samt BnB.

2016
Paketera 15 konkreta paket med fokus på vandring, ridning och cykling.
Framtagning av folder/broschyr.
Skapa en mobilanpassad hemsida med karta, information och bokningsmöjlighet.
Marknadsföra Ales besöksnäring via Aleinvite.
Anordna en kampanj och release- helg tillsammans med utvecklingsenheten i kommunen.
Samverka med kulturenheten kring mat och kultur festivalen i Ale.

2017
Fortsätta arbetet med att marknadsföra vandringslederna, säkra ridvägarna och cykellederna.
Utöka samarbetet med Kungälv och östra Göteborg och eventuellt anordna gemensamma paket/erbjudanden eller kampanjer.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Ett dike utanför Älvevi där det samlas mycket vatten, kan bli en farlig ”lekplats”, vem åtgärdar det?

Svar: Sektor samhällsbyggnad håller på att se över vem som ansvarar för diket i dagsläget. VA har inga abonnenter kopplade till diket, men om det är Gata/Park eller vägföreningen som har hand om diket måste undersökas. Sektor samhällsbyggnad ska undersöka om det går att komma till rätta med problemet.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Hur går det med projektet Stars of life?

Svar: Arbetet löper just nu enligt plan även om planen i sig har ändrats flera gånger. Se bilagaPDF till svaret för mer information.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-12-18 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.