Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Nödinge

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Fråga: Belysning på hästvägen mellan Nödinge och Nol.
Rundan utnyttjas flitigt för promenad och jogging, färre behöver då ta bilen upp till Dammekärr. Kommer det att sättas upp någon belysning?

Svar:

Ridvägen/hästvägen mellan Nödinge och Nol, driftas och ansvaras utav Aleföreningen, Säkra Ridvägar. Föreningen som bygger ridvägarna har ingen ambition eller ekonomi i nuläget att belysa sina ridvägar.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid 

Fråga: Gör något åt våra återvinningsstationer i Nödinge! Det är tillväxten stor utom för behållarna. Eventuellt kameraövervakning?

Svar: Det är FTI, Förpackning och tidningsinsamling, som ansvarar för tömning och skötsel av stationerna.
Då stationerna inte är inhängande är det svårt att få tillstånd för övervakning. Då orsak till kameraövervakning inte beror av hot och våld utan nedskräpning är det ytterligare svårighet att få till ett tillstånd.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Fråga: För att bli mindre beroende av bilen, vore det bra om pensionärer hade gratisresor till Göteborg.

Svar:

Våra politiker har tagit beslut om att man som ålderspensionär får åka gratis med kollektivtrafiken inom Ale kommun.
Det finns inga beslut om att utvidga resandet att gälla i fler zoner.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen

 

Fråga: Vem städar utanför Ale Kulturrum, det är mycket skräp som ligger, fimpar och annat. Kan man städa lite oftare?

Svar:

Det är vi [enhet gata/park] som städar utanför Ale Kulturrum, vi städar minst tre gånger i veckan, men jag är medveten att det framför allt blir mycket fimpar både på dagtid och kvällstid. Vi får inte sätta några askkoppar eftersom det är rökförbud dagtid. Vi kommer också att maskinsopa en gång i månaden under sommarhalvåret.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad


Trafiksituationen för väg från infart till Dammekärr, där gång- och cykelväg slutar, till infart Uspastorp är farlig. Vägen är smal, kurvig, utan vägren och med höga hastigheter. Trafiken har ökat markant de senaste åren, även mycket tung trafik.

Vägen används redan flitigt idag för promenad, löpning, cykling och ridning men med stor risk för individen på grund av trafiken. Många önskar några aktiviteter såsom discogolf, fotbollsgolf, hundklubb eller till naturen med friluftsliv, bär och svampplockning utan bil.

En gång- och cykelväg skulle binda samman den populära rundan mellan Nol-Alafors-Nödinge och ge en tillgänglighet till många fritidsaktiviteter.

Tacksam om situationen omgående ses över.

Frågan har gått till kommunens infrastrukturchef som meddelar att den väg som skrivelsen berör,inte är kommunal. Det är Trafikverket som ansvarar för den vägen.


Ska golfbanan försvinna?

Ulf Runmarker besökte mötet i april (2015) och svarade på frågor.


Hur säkrar kommunen upp att Granåsvägen är trafiksäker för de som går och bor längs vägen?

Besökare av ortsutvecklingsmötet framför önskemål om att få träffa personer som är ansvariga för frågan på nästkommande möte.

När ska Svens bro byggas för att skapa en gångväg över ån i Nödinge?

Utredning av geoteknik pågår. Om utredningen visar på positiva resultat så är starten planerad till tidigast 2016.

Vad görs åt den skymda sikten Klockarevägen/Nödingevägen där det höga planket skymmer sikten för bilar och cyklister?

Vi har varit på plats och mätt. Enligt kommunens riktlinjer för FRI SIKT är planket utanför sikttriangeln och har bygglov. Åtgärden i detta fall blir att iaktta försiktighet i korsningen.


Det finns en gångväg från Trollevik till gamla Kilandavägen som är dåligt underhållen med sprickor i asfalt och trasig belysning. Finns det en plan för att åtgärda detta?

Rondering av belysning sker 4 ggr/år. Då åtgärdas fel. Gångvägen planeras att åtgärdas i höst och breddas i den övre delen mor Trollevik.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Gångvägen från centrum förbi Ale gymnasium och de båda grundskolorna är dåligt upplyst och känns otrygg att gå på när det är mörkt ute. Finns det en plan för att åtgärda detta?

Belysningen längs denna gångväg uppfyller väl kommunens standard . Det finns dock några belysningsstolpar där träd kan skymma vilket kommer påtalas till Alebyggen.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Önskemål finns om att måla de byggnader som ligger nere vid Ale torg, parallellt med järnvägen vid pendelstationen, de är slitna och ser tråkiga ut från vägen

Byggnaderna tillhör fastighetsbolaget Balder.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Underhållet utvändigt på fastigheten Ale gymnasium är eftersatt. När planeras en upprustning?

Enligt fastighetsavdelningens planering kommer en upprustning av sarg, åtgärdande av skydd mot kajor etc. att starta under vecka 34.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Det finns stora problem med kajor i bostadsområden i Nödinge, kan man göra något åt detta problem?

Exempel på förebyggande åtgärder mot kajor är att förhindra häckning och hantera matavfall så att kajor inte kommer åt det. Det finns attrapper och fågelskrämmor av olika slag som man kan prova. Det finns inga bra sätt. Avskjutning är oftast inget effektivt sätt att komma åt problem med flockar av exempelvis kajor i samhällen. Skjuter man en fågel så flyger alla andra iväg, för att sedan komma tillbaka.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Det ligger kvar hästskit på vägen på de ställen där de ”säkra ridvägarna” korsar trafikerade vägar. Hur går man tillväga för att få hästägarna att ta upp efter sina djur?

Kontakta Säkra ridvägar, www.sakraridvagar.se.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Vandringslederna ovanför Nödinge är dåligt underhållna. Finns planer det planer på att åtgärda detta, exempelvis stigen mellan Dammekärr och Bönabo?

Kontakta OK Alehof, kansliet@alehof.se.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Hur säkrar kommunen upp att Granåsvägen är trafiksäker för de som går och bor längs vägen?

Granåsvägen är vägföreningens och det är därmed de som bestämmer över utformningen på vägen. När det gäller hastighetsbegränsningar är det Länsstyrelsen som beslutar eftersom det är utanför tättbebyggt område.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

En fråga ställs kring hur området vid den gamla in och utfarten till centrum i Nödinge, gatbiten mellan Lidl och OKQ8 som nu ligger obrukbar, kommer att planeras

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat godkänna (2012-09-12) en planförfrågan angående det aktuella markområdet. Förfrågan innefattar att pröva planläggning för handelsändamål där sökanden föreslår en ny handelsbyggnad på cirka 500 kvm samt förbättring av infartsförhållanden och parkeringsmöjligheter.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Sikten mycket dålig på Klockarevägen-Göteborgsvägen, ett plank skymmer sikten, dagliga incidenter, måste åtgärdas snarast innan en olycka sker.

Vi kommer att kolla på detta och vad som kan göras.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Dåliga barriärer från tågstationerna mot E45, risk för spring över E45

BViV använder sig av den standard som finns avseende vägräcken. Det som ska observeras är att vid alla pendelstationer mellan Surte och Älvängen har BViV förstärkt vägbelysningen just med tanke på en viss möjlighet att folk springer över vägen. BViV har alltså redan gjort åtgärder med tanke på problematiken.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Glasmästeriet vid E45, kommer det att rivas?

Trafikverket kommer att sälja fastigheten. Den ska inte rivas.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Sophanteringsstationerna är ofta överfulla. Kan man göra något åt detta?

Se svarPDF (pdf, 43.3 kB)

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Vad ska man göra åt Vimmersjön? Det går inte att bada där stora delar av sommaren.

Se svarPDF (pdf, 318.3 kB)

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Säkra ridvägar i Ale, vad händer?

Se svarPDF (pdf, 99 kB)

Vad kommer att göras åt den dåliga belysningen på våra gångvägar? Obehagligt att gå på dessa då det ofta är mörkt med dålig belysning.

Frågan är alldeles för generellt ställd för att kunna besvaras. För att kunna vidta åtgärder behöver vi veta var man upplever den dåliga belysningen. I dag vet vi att Humlegången är dåligt belyst och kommer titta på detta.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-12-19 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.