Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Starrkärr-Kilanda

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Har bygglovsavdelningen i Ale kommun någon sida där beviljade bygglov publiceras?

Nej inte i dagsläget. Alla beviljade bygglov publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och protokoll från SBN läggs ut på nätet.

Vad händer med Vindbruksplanen?

Sektor samhällsbyggnad meddelar att frågan är i dagsläget under utredning.

Svar 2015-04-22: Den är antagen i ny skepnad. Vilket innebär att de områdena som var problematiska, (CDE) är borttagna ur vindbruksplanen. Områden i norra Ale (U2) ligger kvar, nära Koberg.

Vad händer med cykelvägarna?

Sektor samhällsbyggnad meddelar att frågan är i dagsläget under utredning.

Svar 2015-04-22: Prioriterad fråga, de skall byggas. Ingen tidsangivelse, men det kommer att ske. Det blir en samverkan mellan kommun och stat. Fiberföreningen förespråkar samarbete genom att lägga kabel när cykelvägarna görs.

Vilka beslut kommer att fattas om vindbruksplanen?

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att upphäva delar av Vindbruksplanen. Beslutet innebär att områdena C, D och E upphör som möjlig utbyggnation för vindbruk i Vindbruksplanen samt de delar i texten som avser de nämnda områdena. Fullmäktige beslutade även att ge sektor kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det finns något annat lämpligt område för vindkraft med hänsyn tagit till 1000 meters säkerhetsområde.

Vad kan kommunen göra för att skapa en cykelväg från Kilanda till Hultasjön?

Diskussioner pågår mellan Trafikverket, Byalaget och Ale kommun.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Seniorboende i samma område där man tidigare varit verksam. 

Se svarPDF

Kan alla besöka Backaviks solrum eller bara de som bor där?

Eftersom sektor arbete, trygghet och omsorg/omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden inte tar ut någon avgift är det i första hand endast för de som bor där. Övriga omsorgstagare i äldreomsorgen får besöka solrummet efter ett regelsystem. På samma sätt finns regler för personal i äldreomsorgen att nyttja rummet (efter överenskommelse och bokning hos enhetschef eller administratör på Backavik)

Besvarad av sektor arbete, trygghet och omsorg

Kommer det att finnas parkeringsplats vid busshållplatsen i Kollanda, Kilanda och Starrkärr?

Finns inte med i planeringen i dagsläget.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Busskuren vid Hultasjön behöver flyttas till motsatta sidan

Den hållplatsen håller vi på att undersöka just nu, och kommer att gå vidare med att försöka få den flyttad till det andra läget med betongplattan.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Cykelväg behövs från Starrkärrs kyrka ner till Grunne

Diskussioner pågår med Trafikverket om en framtida gång- och cykelförbindelse från Alafors till Starrkärr. Det finns ingen finansiering de närmaste åren.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-09-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.