Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skicka medborgarförslag

Har du en speciell idé eller ett förslag på en förändring? Då kan du skriva ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i kommunen har möjlighet att lämna in ett medborgarförslag.

Du som är medborgare i Ale kommun kan skriva ett medborgarförslag till kommunen. Medborgarförslaget lämnas till och besvaras av politikerna i kommunfullmäktige eller i annan nämnd. Praktisk information om vem som får lämna medborgarförslag, hur du gör och hur förslaget behandlas hittar du nedan.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Den som är folkbokförd i Ale kommun kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Detta gäller även ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal rösträtt. Dock kan föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag inte lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Medborgarförslaget ska handla om ett ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Detta betyder att medborgarförslaget, med andra ord, måste röra kommunens verksamhet eller det kommunen är ansvarig för. Det får inte gälla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild person eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Att lämna ett förslag

Medborgarförslaget skriver du som ett vanligt dokument som du därefter skickar till kommunen.

Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda. För att kommunfullmäktige ska behandla ditt förslag ska ditt förslag:

  • Vara märkt med Medborgarförslag.
  • Innehålla ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer.
  • Vara undertecknat av dig som lämnar in förslaget.
  • Innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.
  • Bara innehålla ett ämne.

Skicka ditt medborgarförslag till

Ditt undertecknade förslag märker du med Medborgarförslag och lämnar in på
medborgarkontoret eller postar det till:

Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen
449 80 Alafors.

Det går självklart också bra att lämna förslaget direkt i receptionen på kommunhuset i Nödinge, Ale torg 7.

Vad händer när du lämnat ditt medborgarförslag?

När ditt förslag har kommit till kommunen, anmäls det på närmast följande fullmäktigesammanträde. Där bestämmer fullmäktige om ditt förslag får ställas och vem som ska bereda ditt förslag.

Den som lämnat ett förslag har rätt att yttra sig

När ditt förslag har beretts färdigt och innan beslut ska fattas får du meddelande om det datum när beslutet kommer att äga rum. Har du lämnat ett medborgarförslag ges du rätt att yttra dig när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-01-24 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.