Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Valnämnden

Inledande bestämmelser

1 §
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.

2 §
Med lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de förordningar och andra författningar som har utfärdats med stöd av ett bemyndigande i lagen.

Nämndens sammansättning

3 §
Valnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare, om inte kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den mandatperiod valet avser.

Verksamhetsområde

4 §
Valnämnden ansvarar i kommunen för allmänna val (val till Europaparlamentet, riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige) och folkomröstningar.

Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på valnämnd.

Nämnden fullgör de uppgifter som enligt ankommer kommunen

  1. vallagen,
  2. lagen om kommunala folkomröstningar och
  3. folkomröstningslagen

Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-07, § 30

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-02-01 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.