Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Huskurage - ett koncept för engagerade hyresvärdar att stoppa våld i hemmet

Huskurage är en våldspreventiv metod och ett sätt för hyresvärdar och fastighetsbolag att förebygga och förhindra våld i hemmet och våld i nära relation.

 

Huskurage handlar om att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon kan råka illa ut.

Flicka kramar om en polis

Ale kommun arbetar aktivt med att förebygga, uppmärksamma och stötta våldsutsatta samt förhindra och förebygga våld i nära relation och våld i hemmet i nära samarbete med polismyndigheten och lokalpolisområde Kungälv/Ale och andra aktörer.

Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att någon granne far illa. Huskurage kan liknas vid grannsamverkan fast här tar de boende, istället för egendomen - gemensamt ansvar för varandras liv och hälsa.

Kvinnor och barn som lever med våld i hemmet är extra utsatta målgrupper.

Huskurage är ett verktyg för att motverka denna problematik. I huskurage-konceptet ingår en policy som tydliggör hur boende i ett område kan agera med enkla åtgärder för att förebygga och stoppa våld i hemmet.

  • Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld.
  • Att reagera och agera kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!
  • Hos kommunens socialtjänst kan du göra en anmälan eller rådgöra kring din oro om du misstänker att en granne utsätts för våld eller att ett barn riskerar att fara illa.

Om du är orolig för att någon granne råkar illa ut kan du:


Ringa polisen !

Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Ta hjälp av andra !

Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Knacka på hos grannen !

Om det inte innebär fara för dig själv! Vill du inte stå kvar själv - hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Oro för barn?

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn - kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan. Ring kontaktcenter på tel 0303-70 30 00 och be att få prata med en handläggare på socialtjänsten.


Sidan kontrollerades av:

den