Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarlöfte i Ale 2020

Särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken och i lokalsamhället.

Nol pendeltågstation nattetid

Inom ramen för lokal trygghetsskapande och brottsförebyggande samverkan Trygg i Ale tar polisen och kommunen fram en gemensam lokal läges- och problembild och formulerar ett medborgarlöfte.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Kungälv-Ale och Ale kommun gör till invånarna under ett år.

Löftet innebär en rad konkreta aktiviteter som vi tillsammans genomför för att minska gemensamt identifierade problem. Aktiviteterna har ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

I år fokuserar vi på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken och i lokalsamhället.

Utöver konkreta aktiviteter kommer lokalpolisområde Kungälv/ Ale och Ale kommun under året fokusera på platser där vi fått indikationer på att narkotika förekommer.

Vi kommer också tillsammans med Alebyggen (och polis) stötta uppstart av nya nattvandrargrupper på initiativ av lokalsamhället och tillsammans arbeta för att stärka vårt gemensamma arbete med ökad trygghet i det offentliga rummet.

Medborgarlöfte Ale kommun 2020PDF

Sammanställning medborgarlöfte 2019PDF

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-03-10