Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så här kan du skydda dig

Många tänker att "det händer inte mig", när det gäller risken att utsättas för brott. Men brott kan tyvärr drabba alla. Dessbättre finns det många sätt att skydda sig själv och sin egendom genom att göra det så svårt som möjligt för tjuven. Det ska vara svårt, jobbigt och olönsamt att vara tjuv i Ale. Nedan följer några användbara tips.

Skydda din bostad

De allra flesta inbrott i bostäder sker faktiskt dagtid. Tjuvarna har blivit fräckare och kommer inte enbart smygande om natten eller när man är på semester. Det finns dock många bra knep att försöka lura tjuven. Det allra bästa är att ha en god granne/grannsamverkan. Inga okända ska obemärkt kunna köra in på eller beträda din tomt om din granne är hemma. Var noga med att ömsesidigt hjälpa varandra. Läs mer om hur man startar upp grannsamverkan under rubriken i menyn.

Be en granne:

 • Parkera sin bil på din garageuppfart då och då.
 • Slänga sopor i din soptunna.
 • Tömma din brevlåda.
 • Hänga tvätt på ditt tvättstreck.
 • Skotta snö/bygga snögubbar så det ser ut som att någon lämnar spår i snön.
 • Tända och släcka lampor (alternativt ha en timer på lampor).
 • Vattna blommor, klippa gräs.
 • Dra upp och ner persienner .

Detta kan du göra själv för att skydda din bostad:

 • Skaffa ett godkänt larm.
 • Fönster som är åtkomliga utifrån ska ha fönsterlås.
 • Byt alla lås till hakregellås. Börja med den dörr som är vanligast inbrottsväg, källardörr samt altandörr.
 • Köket ska se ut som att man bara är tillfälligt borta. Ingen inbrottstjuv vill bli överraskad av att du kommer hem. Låt gärna lite saker stå framme.
 • Låt leksaker ligga i trädgården som om nån just varit där och snart kommer tillbaka.
 • Låt tvätt hänga kvar på linan.
 • Låt kaffekoppar med termos stå på trädgårdsbordet som om du bara är borta ett kort ärende.
 • Sätt timer på lampor, eventuellt också på radio och TV. Tänk bara på brandrisken!
 • Ha inget meddelande på telefonsvararen som säger att du inte är hemma, vidarekoppla hellre din telefon.
 • Tvinga tjuven att gå ut samma väg som den kom in. Inga dörrar eller fönster ska kunna låsas upp inifrån utan nyckel när huset är tomt.
 • Ta bort insynsskydd. Buskar, plank och murar gynnar inbrottstjuven.
 • Lås stegen som hänger utomhus.
 • Stöldmärk värdefulla saker, gärna med DNA-märkning. Grips tjuven ökar detta dina chanser att få tillbaka det som stulits. Stöldmärkning gör också stöldgodset mindre attraktivt vid försäljning.
 • Koppla rörelsedetektor till ytterbelysningen så att det börjar lysa om någon rör sig i närheten.
 • Fotografera regelbundet ditt hem och dina saker och förvara på brandsäkert ställe.
 • Ha en bra hemförsäkring.

Skydda din bil

Bilbrottsligheten har varit ett stort problem i vår kommun under många år, men tack vare bättre bilar, upplysning och andra insatser har problemet det senaste åren minskat betydligt. Men det betyder inte att vi kan slappna av och bortse från att det finns. Det gäller att ständigt vara alert och uppmärksam på hur man kan skydda sin bil på bästa sätt.

Här följer några tips på hur du kan skydda din bil:

 • Låt inte tjuven rensa bilen — gör det själv. Ta med dig alla värdeföremål när du lämnar bilen, även om det är för en kort stund.
 • Förse bilen med larm. Kontrollera att produkten är provad och godkänd av Svenska stöldskyddsföreningen.
 • Förse bilen med rattkrycka som är godkänd av Stöldskyddsföreningen.
 • Märk bilen med Operation märkningsdekaler, som följer med märksatsen.
 • Märk gärna bilen med annan märkutrustning som elgravyrpenna/DNA-märkning. Kolla med ditt försäkringsbolag eller Stöldskyddsföreningen.
 • Parkera hellre på en upplyst parkeringsplats än i ett oskyddat parkeringshus.
 • Elektroniskt stöldskydd, immobiliser. Många nya bilar är försedda med detta och det gör att det är omöjligt att tjuvkoppla bilen.
 • Hjullås kan vara en god investering om du har dyrbara fälgar.
 • Hantera bilnycklarna som en värdehandling. Bär nycklarna på ett säkert sätt så att ficktjuven inte kommer åt dem.
 • Se till att ha godkända lås på garaget och glöm inte låsa garaget.
 • Bedriv grannsamverkan i området där du har din bil parkerad!

Skydda din båt

 • Märk båten/motorn med registreringsnummer och namnskylt både synligt och dolt.
 • Fotografera och märk värdefull utrustning med båtens registreringsnummer.
 • Lås fast båten med godkänt lås, kätting samt härdad låsbygel.
 • Anmäl stöld av eller ur båt till polis och försäkringsbolag.
 • Var allmänt vaksam, notera och larma.
 • Turas om att "nattvandra" i hamnen ihop med andra båtägare.
 • Starta upp Båtsamverkan

Skydda din cykel/moped

 • Lås alltid din cykel/moped med godkänt lås, även om du bara är borta en kort stund.
 • Lås gärna fast cykeln/mopeden i något fast föremål. Många cyklar och mopeder stjäls och lastas på bilsläp.

Cyklar är både lätta att stjäla och mycket stöldbegärliga. Tänk på att försäkra!

Har du frågor?

Kontakta Kontaktcenter.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den