Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativ till att trygghetsvandra.
Det kan vara kommunen, en skola, en förening, etc. Det som är viktigt är
att människor som bor och vistas i området är med på vandringen – det är ju de som känner till området bäst.

Trygghetsvandring

Under trygghetsvandringen inventerar man hur närområdet ser ut; trygga och otrygga platser. De boende i området går ut tillsammans längs en förutbestämd slinga och tittar på sin omgivning. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor. Oftast har vandringarna i kommunens regi genomförts på hösten, då det är mörkt i syfte att kunna kolla om belysningen är hel och fullgod, osv.

I Ale är de trygghetsvandringar vi hittills genomfört ett samverkansarbete mellan olika sektorer, bostadsbolag, polis och övriga aktörer, inte minst allmänhet. Vi har både gjort större vandringar i olika orter och lokala vandringar i bostadsområden, vid Ale pendeln, på skolor, samt riktade med med enbart ungdomar osv.

Alla som vill är välkomna att vandra oavsett ålder, funktionsnedsättning, etc, då alla perspektiv behövs för att vidga vyer, bredda kompetens och upplevelse.

Råd från BRÅ angående trygghetsvandring Länk till annan webbplats.

Trygghetsvandringar 2019

I 2019 års medborgardialoger framkom synpunkter från Aleborna om upplevd otrygghet i och omkring pendelstationerna, Älvängens resecentrum samt centrala delar av Surte och Bohus - varför fokus i 2019 års medborgarlöfte legat på ökad trygghet i lokalsamhället och kollektivtrafiken.

Inom ramen för årets medborgarlöfte har Ale Kommun och Lokalpolisområde Kungälv Ale i samverkan med olika aktörer och engagerade invånare därför genomfört trygghetsvandringar med fokus i och omkring våra pendelstationer/resecentrum inklusive centrala delar av Surte och Bohus.

Trygghetskväll med trygghetsvandringar i centrala Nödinge 2022 Pdf, 3 MB.

Trygghetsvandring Bohus 23 okt 2019 Pdf, 546 kB.

Trygghetsvandring Surte 23 okt 2019 Pdf, 497 kB.

Trygghetsvandring Nödinge 23 okt 2019 Pdf, 452 kB.

Trygghetsvandring Nol 23 okt 2019 Pdf, 484 kB.

Trygghetsvandring Älvängen 23 okt 2019 Pdf, 489 kB.

Se även större och mer detaljerade trygghetsvandringar från 2017 och 2018.

Trygghetsvandring i Älvängen, tisdag 8 maj 2018 Pdf, 1 MB.

Trygghetsvandring i Skepplanda, torsdag 16 nov 2017 Pdf, 950 kB.

Trygghetsvandring i Nödinge, tisdag 28 nov 2017 Pdf, 1 MB.

Frågor?

Kontakta Kontaktcenter.


Sidan kontrollerades av:

den