Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skadestånd

Ibland råkar man ut för en händelse som man anser att kommunen ska bära ansvar för.

Det kan exempelvis vara:

  • Personskada (halkolyckor, fallolyckor, felaktig myndighetsutövning, etc).
  • Egendomsskada (hål i vägen, snöras, källaröversvämningar, etc).
  • Ren förmögenhetsskada (felaktigt bygglov, felaktig LOU-upphandling, etc).
  • i samband med myndighetsutövning.

Skadeståndsanspråk riktas mot Ale kommun enligt följande:

Kravet ska formuleras skriftligt och anspråkets storlek ska framgå samt redogörelse om varför kommunen bedöms vara ansvarig.

Uppge även:

  • Personuppgifter samt kontaktuppgifter
  • När/var/hur skadan skett.
  • Eventuella bilder och vittnesuppgifter.
  • Eventuella ersättningsanspråk.

Sänd anmälan till:

Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen - Kansliet
449 80 Alafors

Alternativt skicka via e-post till: kommun@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den