Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Social kartläggning 2022

Social kartläggning 2022 - djupdykning i Alebornas livsvillkor, är är ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner och förtroendevalda för att kunna fatta välgrundade beslut om relevanta och träffsäkra insatser. I förlängningen kan kartläggningen också vara ett verktyg för näringslivet, civilsamhället och Aleborna.

Kartläggningen visar Alebornas hälsa och livsvillkor

Resultatet från kommunens sociala kartläggning visar att Ale för de flesta är en bra kommun att växa upp och leva i och livsvillkoren blir på flera sätt allt bättre. Däremot finns det skillnader mellan olika områden och grupper i kommunen.

Den sociala kartläggningen ger en nulägesbild över bland annat befolkningsutveckling, ekonomiska förutsättningar, trygghet och brottslighet, hur det går i skolan och deltagande i det demokratiska och kulturella livet. Den belyser inte hur kommunen jobbar i olika frågor, vilket i stället framgår av ordinarie verksamhetsuppföljning och går bland annat att läsa om i kommunens årsredovisning.

Hur används Ales sociala kartläggning?

Kartläggningen används idag som ett arbetsmaterial och som beslutsunderlag gällande prioriteringar av framtida insatser. I förlängningen är avsikten att skapa en interaktiv statistiksida, som gör det lättare för kommunens tjänstepersoner att arbeta med kontinuerligt uppdaterad statistik.

Läs hela kartläggningen

Under relaterad information i högerspalten hittar du hela kartläggningen.

Efter kartläggningen

Nu tar arbetet vid att konkretisera hur varje förvaltning ska arbeta vidare med resultatet. Under våren 2023 kommer även resultatet från enkäten Hälsa på lika villkor att publiceras, som kompletterar kartläggningen med hur Aleborna upplever sitt eget mående.


Vid frågor kontakta:

Maria Bursell, utvecklingsledare avdelningen strategi och uppföljning

E-post: maria.bursell@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den