Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hantering av personuppgifter

När du skriver på ditt bibliotekskort godkänner du att dina personuppgifter finns med i Bibliotek i Västs gemensamma biblioteksdatabas. Här hittar du information om hur dessa uppgifter hanteras.

Bibliotek i Väst hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). De uppgifter vi inhämtar är namn, personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppdateras sedan kontinuerligt via folkbokföringsregistret (Navet). Dina lån och reservationer räknas också som personuppgifter. Uppgifterna används endast för administration av bibliotekens tjänster. Uppgifterna hanteras av samtliga bibliotek inom Bibliotek i Väst: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Även leverantören av vårt biblioteksdatasystem, Axiell AB och kommunernas IT-avdelningar har tillgång till dina uppgifter.

Du kan alltid få veta vilka uppgifter som finns registrerade hos Bibliotek i Väst om du uppvisar legitimation. Du har också rätt att få uppgifterna rättade och även raderade om alla lån och skulder är reglerade.

Lån, reservationer och användande av bibliotekets datorer omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS: 2009:400) vilket innebär att alla med insyn i registret har tystnadsplikt. Sju dagar efter dina lån är återlämnade, eller när eventuella skulder för lånet är betalda, raderas uppgiften i databasen. Låntagare som inte varit aktiva på tre år raderas.

Om du har klagomål på hur dina personuppgifter hanteras kan du i första hand vända dig till personuppgiftsansvarig i din kommun. Om detta inte hjälper kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ale kommun

Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden
Ale kommun
449 80 Alafors
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Organisationsnummer 212000-1439

Dataskyddsombud för Ale kommun

Har du frågor eller synpunkter kan du förutom personuppgiftsansvarig även kontakta Ales dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombud: Malin Ericson
E-post: dso@goteborgsregionen.se

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har även rätt att lämna klagomål till den statliga tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Postadress:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Kontakt

Ale bibliotek, Nödinge
E-post: bibliotek@ale.se
Telefon: 0303 - 70 32 16

Besöksadress:
Ale Kulturrum, Vitklöverg. 1
Nödinge

Skepplanda bibliotek
E-post: skepplandabibliotek@ale.se
Telefon: 0303 - 70 35 15

Besöksadress:
Albotorget
Skepplanda

Surte bibliotek
E-post: surtebibliotek@ale.se
Telefon: 0303-70 31 71

Besöksadress:
Göteborgsvägen 66
Surte

Älvängens bibliotek
E-post: alvangenbibliotek@ale.se
Telefon: 0303-70 34 82

Besöksadress:
Resecentrum, Torggatan 4
Älvängen

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den