Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag föreningar, organisationer

Bidrag kan betalas ut till förening eller organisation som bedriver allmännyttig barn- och ungdomsverksamhet inom Ale kommun. Bidrag söks digitalt och om din förening inte har inloggning, är du välkommen att kontakta Ale Fritid.

För att föreningen ska anses vara berättigad till bidrag måste minst hälften av medlemmarna vara skrivna i kommunen. Minst tio av medlemmar ska vara i åldrarna 7-20 år.

För regionala organisationer krävs att föreningen har en sektion i Ale med minst tio medlemmar.

Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet. Uppfyller föreningen dessa krav så kan ni söka nedanstående bidrag.

Aktivitetsbidrag

Söks senast 28 augusti samt 28 februari. (förlängd period tillfälligt då RF har förlängt sin period)

Bidrag utgår till ideell förening som är medlem till Riksidrottsförbundet eller annat riksförbund, eller av andra skäl bedöms som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet.

 1. Inloggning till din sida för aktivitetsstödlänk till annan webbplats 

Till de föreningar som använder aktivitetsstöd genom idrott online

Om du som förening använder idrottOnline så kan du lätt importera det du har gjort till vårt system i Ale kommun.. Alltså behöver du inte göra detta en extra gång.

Du gör enligt följande när du är klar med närvaron i idrottOnline

 1. Logga in på idrottOnline
 2. Gå till fliken Fler och tryck så att LOK kommer upp, tryck på ordet LOK
 3. Gå till ordet kommunfil i vänster meny och tryck
 4. Nu skall ni börja skapa en kommunfil genom att först bocka i rutan Jag har läst och godkänner….
 5. Därefter väljer ni period (ht alt vt 20xx) och tryck på skapa fil
 6. Tillåt att kommunen får hämta kommunfil från period… till period Bocka i rutan att Vi godkänner…
 7. Spara

  Dagen efter går ni in i vårt system https://aktale.explizit.se/Login.aspxlänk till annan webbplats Där loggar ni in med de användarnamn (föreningens namn) och de lösenord som ni har fått. Om ni glömt hör av er till Anita eller Mariette så hjälper vi er.

Här gör ni följande:

Dag 1

 1. Gå till fliken Närvaro
 2. Tryck på importera närvaro från RF
 3. Hämta kommunfil

Dag 2

 1. Importera kommunfil (kan ta en liten stund beroende på hur mycket det är)

Dag 3

 1. När allt är klart och kontrollerat så signerar ni sammankomsterna

Snabbguide närvarorapportering för Ansvarig i förening sköter allt.

 • Logga in på https://aktale.explizit.selänk till annan webbplats
 • Skapa grupp
 • Lägg upp ledare knyt grupp till ledare.
 • Lägg upp deltagare i gruppen. Lägg in personnumret och klicka sök först finns inte medlemmen lägg in övriga uppgifter.
 • Välj grupp
 • Skapa närvarotillfället.
 • Närvaromarkera.
 • Klarmarkera. (OBS!! bocka i gruppen igen både vid klarmarkering och signering)
 • Signera om allt är ok.
 • Logga ut.

Snabbguide närvarorapportering för Ansvarig i förening. Ledaren närvarorapporterar och klarmarkerar.

 • Logga in på https://aktale.explizit.selänk till annan webbplats
 • Skapa grupp
 • Lägg upp ledare knyt grupp till ledare.
 • Lägg upp deltagare i gruppen. Lägg in personnumret och klicka sök först finns inte medlemmen lägg in övriga uppgifter. Kan göras av Ansvarig i föreningen eller ledaren.
 • Skapa närvarotillfället. Kan göras av Ansvarig i föreningen eller ledaren
 • Ledaren närvaromarkerar och klarmarkerar (OBS!! bocka i gruppen igen både vid klarmarkering och signering)
 • Signera om allt är ok.
 • Logga ut.

Driftsbidrag

Söks senast 1 april.

Driftsbidraget baseras på de faktiska kostnader som föreningen har haft för driften under föregående år. Bidragsgrundande är de kostnader som föreningen har för uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, väghållning, vägavgifter, fastighetsskatt och förbrukningsmaterial. Det kan även gälla smärre reparationer som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Inloggning till din sida för driftsbidragetlänk till annan webbplats

Ledarutbildningsbidrag

Söks efter avslutad utbildning.

Bidraget är avsett att underlätta för föreningar att anordna egen utbildning,alternativt att sända aktiva ledare till av distrikts- eller riksorganisation anordnad utbildning. Lokal utbildning skall prioriteras. Vid denna form av utbildning ges bidrag i form av föreläsningskostnader och kursmaterial. Bidrag utbetalas efter redovisning. Föreningar med upp till 200 medlemmar erhåller maximalt bidrag om 5.000 kr per år. Föreningar med fler än 200 medlemmar eller med mer än en sektion kan erhålla bidrag med upp till 8.000 kr per år.

Inloggning till din sida för ledarutbildningsbidraglänk till annan webbplats

Lokalbidrag

Söks senast 1 mars.

Bidraget är maximerat per år och förening. För att bidraget skall beviljas måste hyresavtal ha godkänts av Ale Fritid.

Inloggning till din sida för lokalbidraglänk till annan webbplats

Trygg förening

Med bidraget Trygg förening vill kommunen hjälpa föreningslivet att jobba förebyggande och agera innan problem uppstår. Trygg förening är också ett sätt att säkerställa att föreningen vet vad barnkonventionen innebär och att den efterlevs.

Trygg förening omfattar alla registrerade och bidragsberättigade föreningar i Ale kommun som redovisar barn- & ungdomsverksamhet (via aktivitetsbidraget).

År 1 utbetalas 2 000 kr. Utbetalning sker i december.
År 2 utbetalas 4 000 kr. Utbetalning sker i december.
År 3 utbetalas 8 000 kr. Utbetalning sker i december.

Därefter utbetalas 2 000 kr/år, så länge föreningen uppfyller bidragskraven.

Mer information om Trygg förening

Inloggning till din sida för Trygg föreninglänk till annan webbplats

Sök projektstöd från Leader Längs Göta Älv

Leader Längs Göta Älv är en förening som administrerar EU-stöd inom landsbygdsprogrammet och som gör det möjligt för föreningar, företag och offentlig sektor att arbeta med lokal utveckling utifrån de behov som finns identifierade i områdets utvecklingsstrategi.

Leader Längs Göta Älvs övergripande mål är:

 • Ett område som syns och engagerar
 • Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
 • Hållbar produktion och/eller konsumtion
 • Minskad segregation och utanförskap inom och mellan stad och landsbygd

Mer information om Leader Längs Göta Älvlänk till annan webbplats

Relaterad information

 1. Driftsbidraglänk till annan webbplats
 2. Ledarutbildningsbidraglänk till annan webbplats
 3. Aktivitetsbidraglänk till annan webbplats
 4. Investeringsbidraglänk till annan webbplats
 5. Trygg föreninglänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-10-08