Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Föreningsrådet

Föreningsrådet är en naturlig koppling mellan kommun och föreningsliv, där föreningsrepresentanter kan vara med och påverka i frågor som rör föreningslivet. Föreningsrådet består av valda representanter från föreningar i Ale kommun.

Lokala föreningsträffar

Under hösten 2019 startade föreningsrådet upp lokala föreningsträffar. Dessa träffar genomförs vid två tillfällen under året, en träff på våren och en på hösten. Träffarna ersätter de tidigare fokusgrupperna.

Målet med de lokala träffarna är att få till en ökad lokal samverkan kring bland annat aktiviteter, lokaler/anläggningar och resurser samt lyfta frågor på lokalnivå. Alla föreningar, oavsett verksamhet, är välkomna att delta på träffarna.

Surte/Bohus

Protokoll från möte, 31 okt 2019PDF

Skepplanda/Älvängen

Protokoll från möte, 5 nov 2019PDF

Alafors/Nol/Nödinge

Protokoll från möte, 7 nov 2019PDF

Föreningsenkät våren 2020

På grund av coronapandemin ersattes vårens lokala föreningsträffar av en föreningsenkät.

Sammanställning av enkätsvarPDF

Syftet med föreningsrådet är att vara ett samverkansorgan för ideella föreningar och göra det enklare för föreningar att vara med och påverka Ale kommuns utveckling. Genom att kontakta oss fångar vi upp dina frågor och ser till att de kommer vidare genom att hålla en kontinuerlig och levande dialog mellan kommunens föreningar, politiker och tjänstemän.

Allmänna uppgifter

 • Verka för att utveckla föreningslivet i Ale kommun
 • Bevaka och driva föreningslivets intressen
 • Verka för att utveckla samverkan mellan föreningar

Kommunala uppgifter

 • Göra de framställningar som rådet finner behövliga till kultur- och fritidsnämnden och andra myndigheter
 • Får vara referensgrupp i frågor som rör föreningars situation
 • Avge remissvar på erhållna remisser i kommunala ärenden av betydelse för föreningslivets situation i Ale kommun

Föreningsrådet består av ordförande, fem ledamöter och fem ersättare.

Ordförande

Ulf Östan

Ledamöter

 1. Daniel Wexell
 2. Hidajet Hadzic
 3. Linn Corneliusson
 4. Lisa Forsberg
 5. Sven-Erik Björklund

Ersättare

 1. Roger Brovik
 2. Linda Skånberg
 3. Christer Bergström
 4. Hans Ulriksson
 5. Gunilla Wallengren

Valberedningen består av tre föreningsrepresentanter samt två kommunrepresentanter:

 • Ann Franzén, Bibliotekets vänner i Norra Ale
 • Jan-Åke Bernsten, Hålanda Bygdegårdsförening
 • Lennart Dahl, Bohus Gymnastikförening
 • Klara Blomdahl, kultursamordnare Ale kommun
 • Emma Kronberg, föreningsutvecklare Ale kommun (sammankallande), emma.kronberg@ale.se, 0303-70 31 15


Jag vill bli kontaktad via: * (obligatorisk)
Jag vill bli kontaktad via:
Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-03