Uppvaktningen av 2020 års mottagare av stipendiet "Ett gott föredöme" gjordes på stipendiaternas hemmaplan. Kultur och fritidsnämndens ordförande Sonny Landerberg överraskade pristagarna och delade ut diplom, blommor och prischeck.

Ale Attitude

Ett ungdomsprojekt som drivs av Ale United (fotbollsföreningarna Ahlafors IF och Nödinge SK Fotbolls gemensamma ungdomsverksamhet)

"Ale Attitude är ett spännande och nödvändigt projekt. Ungdomarna som deltar får synas i ett positivt sammanhang och en tillhörighet skapas mellan deltagarna, projektledarna och projektets samarbetspartners. Deltagandet på projektträffarna har varit stort, vilket vittnar om att projektledarna lyckats skapa en trygg miljö där ungdomarna får utrymme att utrycka sina åsikter, prata om svåra ämnen och reflektera över sitt beteende, sin vardag och framtid. Vi hoppas att projektet kan bidra till att öka deltagarnas vilja till att göra bra saker, ta samhällsansvar och vara goda förebilder.

Ale Attitude som projekt är ett gott föredöme."

Amanda Järvinen

Spelare, tränare och styrelseledamot i Ale Basket

"Amanda är fostrad i Ale Basket och brinner verkligen för föreningen och för basket som sport. Varje vecka lägger hon flera timmar på att vara tränare och förebild för föreningens barn och ungdomar. Hon är tränare för F05-laget och driver också basketskolan för de minsta barnen. Dessutom tar hon stort ansvar vid sidan av planen och hjälper flera av tjejerna i laget med läxor och annat.

Som om inte det vore nog så är Amanda dessutom aktiv ledamot i föreningens styrelse, där hon bidrar med sin kunskap, entusiasm och nya perspektiv.

Amanda är en förebild i ordets rätta bemärkelse och ett gott föredöme."

Viktor Gustafsson

Opinionsbildare och initiativtagare till Rädda buss 412

"Viktor har engagerat sig för ungdomars möjlighet att kunna fortsätta åka kollektivt efter att buss 412 togs bort. När Viktor fick veta att linjen skulle dras in började han sina protester. Han startade Facebookgruppen ”Rädda buss 412” och hade också tät kontakt med Västtrafik, begärde ut statistik och ifrågasatte deras beslut samt träffade Västtrafiks VD. Han skrev flera insändare i ämnet, var med i Västnytt samt deltog på kommunens ortutvecklingsmöten och träffade politiker i Ale.

Viktor har visat ett stort engagemang i en fråga som berör många människor, inte bara ungdomar, i Starrkärr med omnejd. Han har också visat att en individ kan göra stor skillnad i en samhällsfråga.

Viktor är ett gott föredöme."