Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Stora Kroksjön, Risveden

Risveden är ett storslaget naturreservat nära Göteborg där man kan uppleva landskapets dramatiska topografi i nästan orörda naturmiljöer. Området har en stor artrikedom både vad gäller flora och fauna, och för den vandringssugne erbjuder området ett vidsträckt och omväxlat scenario av sjöar, myrmarker och blandskog.

flugfiskare stora kroksjön

Flugfiske Stora Kroksjön. Foto: Bengt Svensson

Området runt stora Kroksjön domineras av gammal barrnaturskog med stort inslag av öppna och glest trädbevuxna mossar, fukthedar och kärr. Området ingår i Natura 2000länk till annan webbplats och är av riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv. I området finns ett stort antal sällsynta och hotade arter inom mossor, lavar, kärlväxter och fåglar.

Stora Kroksjön är en näringsfattig sjö till största delen kantad av flacka stränder. Längs den norra stranden stupar dock berget brant ner i sjön, där man kan finna flera jättegrytor. Skogen runt Kroksjön är uppkommen genom spontan igenväxning av en ljunghedliknande utmark och utgörs till större delen av blandskog med barrträd såsom talllänk till annan webbplats och granlänk till annan webbplats, samt lövträd såsom björklänk till annan webbplats och lokalt även asplänk till annan webbplats, oxellänk till annan webbplats och eklänk till annan webbplats. De många orörda myrarna och kärren är karaktärsgivande för området, det finns såväl trädbeväxta som öppna, liksom smala kärrdrag dominerade av högvuxen porslänk till annan webbplats. På många ställen kantas kärren av små, sluttande fukthedar, rika på blåtåtellänk till annan webbplats och myrliljalänk till annan webbplats.

I stora Kroksjön finns bland annat självreproducerande bestånd av bland annat rödinglänk till annan webbplats och elritsalänk till annan webbplats. Öringlänk till annan webbplats och regnbågelänk till annan webbplats utplanteras årligen. Här kan du hitta mer information om fiske och fiskekort. En fin stig leder runt sjön och här finns fyra vindskydd utefter stigen. Höjdpartiet norr om sjön erbjuder en storslagen utsikt över sjön och den omgivande skogen. På Långemossen i väster finns stora bestånd av myrliljalänk till annan webbplats och orkidéerlänk till annan webbplats, samt torpruinen Hällspånga som var bebodd fram till år 1850. Längs östra stranden växer rikligt med klockgentianalänk till annan webbplats. På klockgentianan har ägg av den ovanliga fjärilen alkonblåvingelänk till annan webbplats påträffats.

Andra arter som är vanliga runt Kroksjön är klockljunglänk till annan webbplats, vågig sidenmossalänk till annan webbplats, grov hakmossalänk till annan webbplats och blåmossalänk till annan webbplats. I Kroksjöområdet finns tjäderlänk till annan webbplats, orrelänk till annan webbplats, skogssnäppalänk till annan webbplats, pärlugglalänk till annan webbplats, sparvugglalänk till annan webbplats och nattskärralänk till annan webbplats. Faunan erbjuder även mårdlänk till annan webbplats och snoklänk till annan webbplats samt grod- och paddleklänk till annan webbplats vid södra änden av Kroksjön.

Hitta hit

Kollektivtrafik: Det går att ta sig till området med buss men det är långt att gå från hållplatsen till reservatet. Tag buss till hållplats Skogstorpsvägen. Gå 300 m norrut, tag höger och följ grusvägen 4,5 km sedan ser du entrén till naturreservatet på höger sida vägen. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerarelänk till annan webbplats.

Bil: Hitta till Stora Kroksjön på Alekartanlänk till annan webbplats.

Grillplats

Vindskydd med grillplats finns på fyra ställen runt sjön.

Tillgänglighet

Terrängen i området är till största delen lättvandrad. Stigen inte lämplig för barnvagn, rullstol eller rollator.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den