Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Historiska platser

I Sverige är vi väldigt bortskämda med våra välbevarade fornlämningar och kulturhistoriska byggnader. Ale kommun är sannerligen inget undantag. Här kan man se fornlämningar från stenålder till medeltid, ett rikt växt- och djurliv och om du tar dig till högsta toppen i kommunen har du en milsvid utsikt över Göta älvs dalgång.

Ale vikingagård med människor i tidstypiska kläder.

Ale vikingagård.

Ale vikingagård

Ett av de mest kända fynden från järnåldern är Äskekärrsskeppet som påträffades vid Göta älv i Äskekärrs by i Starrkärrs socken. För att lyfta fram och öka kunskapen om vikingatiden byggdes en vikingagård i närheten av fyndplatsen. Långhuset har byggts helt i ek och med samma tekniker som man använde på vikingatiden. Ambitionen är också att skapa ett landskap runt gården som ger en bild av hur det kan ha sett ut under järnålderns slutskede. Sedan sommaren 2016 drivs Vikingagården av föreningen Ale Vikingagård-Byalaget.

 1. Hitta till Ale vikingagård och utforska området på egen hand Länk till annan webbplats.

Alvhems kungsgård

Vandrar du Alvhemsstigens tre kilometer går du i trakter som varit bebodda länge, vilket fornlämningar längs stigen vittnar om. Det är en trakt med spännande historia och gamla sägner. Här bodde det skygga folket, huldrefolket som även kallades alver i de gamla sagorna. Deras hem var Alfhem och över dem vakade guden Frö och orten Frövet ligger därför inte långt bort.

 1. Läs mer om Alvhems kungsgård
 2. Hitta till Alvhems kungsgård Länk till annan webbplats.

Kilanda

Kilanda finns bland annat en kyrka med medeltida ursprung och säteriet som har anor från 1400-talet har en gång i tiden ägts av Jonas Alströmer - mannen som tog potatisen till Sverige. Det finns också en mängd hällristningar, skålgropar och domarringar. Trots detta är det kanske ändå naturen med de fina ädellövskogarna som slår högst. Vid ett besök får man absolut inte missa lindallén vid säteriet.

 1. Läs mer om Kilanda
 2. Hitta till Kilanda Länk till annan webbplats.

Prästalund i Starrkärr

Prästalund är en av Göta Älvdalens finaste ekhagar och ett av våra rikaste fornminnesområden. Kanske är det i den vackra ekhagen som vikingatida hjälten Starkodder ligger begraven? I alla fall har många tusen andra stannat upp här från järnåldern och framåt för kortare eller längre vila under de vida ekkronorna. Idag finns här också ett hembygdsmuseum som berättar om historien. 

 1. Läs mer om Prästalund
 2. Hitta till Prästalund Länk till annan webbplats.

Ranneberget i Älvängen

Välkommen till natur- och kulturstigen vid Ranneberget i Älvängen. Ett utflyktsmål för hela familjen. Här kan man se fornlämningar från stenålder till medeltid, ett rikt växt- och djurliv och från fornborgen på toppen av berget har man en milsvid utsikt över Göta älvs dalgång.

 1. Läs mer om Ranneberget
 2. Hitta till Ranneberget Länk till annan webbplats.

Skepplanda gravfält

Gravfältet norr om Skepplanda kyrka är Göta älvdalens största med ett drygt 60-tal gravar. På den högt belägna platsen med storslagen utsikt över Grönådalen begravde skepplandaborna sina anhöriga under yngre järnåldern (ca år 500 e Kr -1050 e Kr).

 1. Läs mer om Skepplanda gravfält
 2. Hitta till Skepplanda gravfält Länk till annan webbplats.

Stugåsberget

På en brant berghäll vid Stugåsberget finns en imponerande skeppsristning och en vagnsfigur. Skeppet, som är en av länets största hällristningsfigurer, är tre meter långt och innehåller flera intressanta symboler, bland annat en handsymbol.

 1. Läs mer om Stugåsberget
 2. Hitta till Stugåsberget Länk till annan webbplats.

Vadbacka

Miljön kring Vadbacka är innehållsrik och naturskön med många spår av gången tid. Här finns den gamla gästgivargården med anor från 1600-talet, en lång och välbevarad stenvalvsbro och Skepplanda hembygdsgård. Fallen i Forsån är imponerande vid högvatten och här ligger såväl välbevarade kvarnar som rester efter äldre kvarn- och sågverksamhet.

 1. Läs mer om Vadbacka
 2. Hitta till Vadbacka Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den