Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Stora kroksjön

Risveden är ett storslaget naturreservat nära Göteborg där man kan uppleva landskapets dramatiska topografi i nästan orörda naturmiljöer. Området har en stor artrikedom både vad gäller flora och fauna, och för den vandringssugne erbjuder området ett vidsträckt och omväxlat scenario av sjöar, myrmarker och blandskog.

Stora kroksjön. Foto: Ale kommun

Området runt stora Kroksjön domineras av gammal barrnaturskog med stort inslag av öppna och glest trädbevuxna mossar, fukthedar och kärr. Området ingår i Natura 2000 Länk till annan webbplats. och är av riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv. I området finns ett stort antal sällsynta och hotade arter inom mossor, lavar, kärlväxter och fåglar.

Stora Kroksjön är en näringsfattig sjö till största delen kantad av flacka stränder. Längs den norra stranden stupar dock berget brant ner i sjön, där man kan finna flera jättegrytor. Skogen runt Kroksjön är uppkommen genom spontan igenväxning av en ljunghedliknande utmark och utgörs till större delen av blandskog med barrträd såsom tall Länk till annan webbplats. och gran Länk till annan webbplats., samt lövträd såsom björk Länk till annan webbplats. och lokalt även asp Länk till annan webbplats., oxel Länk till annan webbplats. och ek Länk till annan webbplats.. De många orörda myrarna och kärren är karaktärsgivande för området, det finns såväl trädbeväxta som öppna, liksom smala kärrdrag dominerade av högvuxen pors Länk till annan webbplats.. På många ställen kantas kärren av små, sluttande fukthedar, rika på blåtåtel Länk till annan webbplats. och myrlilja Länk till annan webbplats..

I stora Kroksjön finns bland annat självreproducerande bestånd av bland annat röding Länk till annan webbplats. och elritsa Länk till annan webbplats.. Öring Länk till annan webbplats. och regnbåge Länk till annan webbplats. utplanteras årligen. Här kan du hitta mer information om fiske och fiskekort. En fin stig leder runt sjön och här finns fyra vindskydd utefter stigen. Höjdpartiet norr om sjön erbjuder en storslagen utsikt över sjön och den omgivande skogen. På Långemossen i väster finns stora bestånd av myrlilja Länk till annan webbplats. och orkidéer Länk till annan webbplats., samt torpruinen Hällspånga som var bebodd fram till år 1850. Längs östra stranden växer rikligt med klockgentiana Länk till annan webbplats.. På klockgentianan har ägg av den ovanliga fjärilen alkonblåvinge Länk till annan webbplats. påträffats.

Andra arter som är vanliga runt Kroksjön är klockljung Länk till annan webbplats., vågig sidenmossa Länk till annan webbplats., grov hakmossa Länk till annan webbplats. och blåmossa Länk till annan webbplats.. I Kroksjöområdet finns tjäder Länk till annan webbplats., orre Länk till annan webbplats., skogssnäppa Länk till annan webbplats., pärluggla Länk till annan webbplats., sparvuggla Länk till annan webbplats. och nattskärra Länk till annan webbplats.. Faunan erbjuder även mård Länk till annan webbplats. och snok Länk till annan webbplats. samt grod- och paddlek Länk till annan webbplats. vid södra änden av Kroksjön.

Hitta hit

Kollektivtrafik: Det går att ta sig till området med buss men det är långt att gå från hållplatsen till reservatet. Tag buss till hållplats Skogstorpsvägen. Gå 300 m norrut, tag höger och följ grusvägen 4,5 km sedan ser du entrén till naturreservatet på höger sida vägen. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats..

Bil: Hitta till Stora Kroksjön på Alekartan Länk till annan webbplats..

Grillplats

Vindskydd med grillplats finns på fyra ställen runt sjön.

Tillgänglighet

Terrängen i området är till största delen lättvandrad. Stigen inte lämplig för barnvagn, rullstol eller rollator.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den