Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Är badvattnet rent?

Varje sommar tar vi regelbundna prover på vattnet vid våra fyra kommunala badplatser Vimmersjön, Hålsjön, Surtesjön och Hultasjön. Då kontrolleras vattnets tjänlighet och om det uppstått algblomning.

Vattenprov


Uppdatering 2023-09-19
Vattenprovtagning badsjöar är nu avslutad för årets badsäsong 2023. Provtagning påbörjas åter nästa badsäsong.

Varje år gör vi kontroller på våra kommunala badplatser (Vimmersjön, Hålsjön, Surtesjön och Hultasjön). Under badsäsongen tar vi vattenprover var tredje vecka samt städar och kontrollerar säkerhetsutrustningen varje dag.

Vad visar vattenprovet?

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Vad betyder det att vattnet är tjänligt eller otjänligt?

  • Tjänligt vatten - Betyder att halten av bakterierna är tillräckligt låg för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning - Betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
  • Otjänligt vatten - Betyder att någon av bakterierna eller båda bakterierna (E. coli och intestinala enterokocker finns) finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Algblomning

Vad är algblomning och hur kan jag upptäcka det?

Algblomning är en naturlig process när växtplankton massförökas. Det bidrar till att ytvattnet grumlas och ändrar färg till olika nyanser av blågrönt eller brunt. En särskild lukt kan även framkallas i samband med algblomning.

Undvik vattnet vid algblomning

Hur mycket alger det är i en viss sjö kan skifta från dag till dag, därför ska man vara uppmärksam. När algblomning sker ska man undvika att bada. Algerna kan vara skadliga både att få i sig och att få på huden. Särskilt viktigt är det att inte låta barn leka i vattnet eller vid strandkanten då de är extra känsliga.

Här kan du läsa mer om algblomning Länk till annan webbplats.

Badvattenstatus i Ale kommun

  1. Du kan hålla dig uppdaterad om de senaste vattenproven och förekomst av alger på våra kommunala badplatser via sidan Badplatsen (Havs- och vattenmyndigheten). Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den