Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kulturstipendium

Varje år delar Ale kommun ut stipendium inom kulturområdet. Utlysning sker genom annons i Alekuriren.

Foto: Michael Schwarzenberger / Pixabay

Ales kulturstipendium delas ut till person eller organisation för insatser inom kulturområdet som litteratur, musik, konst, teater, film, dans, foto, museum, utställning, konsthantverk, kulturminnesvård, bildningsverksamhet eller annan jämförbar verksamhet. Kulturstipendiet om 20 000 kronor är uppdelat i arbetsstipendium och belöningsstipendium. Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater.

Vem kan söka?

Stipendium kan sökas av person eller organisation som är bosatt i eller har sin kulturella verksamhet knuten till Ale.

Så här söker du

Nedan finns ansökningsformulär för arbetsstipendium och belöningsstipendium att fylla i digitalt. Om du hellre vill fylla i en fysisk blankett kan du höra av dig till kultur@ale.se.

Ansökningarna ska vara Kulturenheten tillhanda senast den 15 oktober eller nästkommande helgfria dag.

Ansökan avser:
Namn
Adress
Telefon
E-post
Födelsedatum
Mantalsskriven i Ale kommun under åren
Yrkestitel
Verksamhetsområde (konst, teater, musik etc.)
Utbildning
Tidigare erhållna stipendier jämte årtal

Ekonomisk redogörelse samt ansökt belopp


Om förslaget ställs av annan än den ansökan avser. Uppge namn, telefon och e-post.

Här kan du bifoga eventuella filer till din ansökan
Ansökan avser:
Namn
Adress
Telefon
E-post
Födelsedatum
Mantalsskriven i Ale kommun under åren
Yrkestitel
Verksamhetsområde (konst, teater, musik etc.)Om förslaget ställs av annan än den ansökan avser. Uppge namn, telefon och e-post.

Här kan du bifoga eventuella filer till ansökan

Utdelning

Stipendierna delas ut vid den årliga stipendiekonserten som vanligtvis äger rum i slutet av november.

Stipendiater

Du som vill veta vilka som fått stipendium tidigare år kan läsa i förteckningen över tidigare stipendiater, inklusive motiveringar.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-08-21