Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tidigare kulturstipendiater

Ale kommun har delat ut kulturstipendier sedan 1986. Här hittar du hela listan över stipendiater med de senast utdelade överst. 2021 delades Kulturstipendierna ut till en keramikkonstnär, en konsertarrangör och en poet.

Emmeli Rolleberg

Emmeli Rolleberg - arbetsstipendium 7 500 kr
Emmeli Rolleberg, bosatt i Surte, är en keramikkonstnär som genom sitt konstnärskap utforskar världen mellan livet och döden, det kroppsliga och andliga som hon sedan gestaltar och återger ikeramisk form. Hon producerar både bruksgods och konstföremål i sitt garage och Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett arbetsstipendium om 7 500 kr bidra till att Emmeli ska kunna etablera sig ytterligare som konstnär i Ale.

Sune Hallsten

Sune Hallsten - arbetsstipendium 7 500 kr
Sune Hallsten från Bohus är poet och låtskrivare som med värme, inlevelse och närhet tar sig an ämnen som de stora frågorna i livet, olycklig kärlek och smärta. Med målande ord och meningar får han läsaren (och lyssnaren) att vilja höra mer ur hans textskatt. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett arbetsstipendium om 7 500 kr bidra till att Sune kan ge ut sin diktsamling.

Katharina Dahlbäck och Johan Dahlbäck

Kultur på Mauritzberg - belöningsstipendium 15 000 kr
Med stort hjärta, driv och engagemang har Johan och Katharina Dahlbäck öppnat upp sitt hem, kvarnbyggnaden och de vackra omgivningarna i Hålanda för förstklassig kultur på Mauritzberg. Där har man bjudits på konserter av hög kvalitet med internationellt verksamma musiker sedan 2009. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett belöningsstipendium om 15,000 kr bidra till ett fortsatt inspirerande och utvecklande arbete för en levande kulturlandsbygd.

2020 års utdelning
Här kan du se en film via Youtube Länk till annan webbplats. där vi möter 2020 års kulturstipendiater Ann Franzén, Robin Lillfors och Lennart Engström.

Robin Lillfors – arbetsstipendium 10 000 kr
Robin Lillfors är med sin entusiasm, sin omtanke och inte minst sina musikaliska verk en stor glädjespridare som oavbrutet strävar efter att med sin musik bidra till ett mer levande och mänskligt samhälle. Kultur- och fritidsnämnden i Ale kommun tilldelar Robin Lillfors ett arbetsstipendium om 10 000 kr för att möjliggöra inspelning av nyskriven musik.

Lennart Engström – belöningsstipendium 10 000 kr
Lennart Engström besitter en stor kunskap om och hyser en genuin kärlek till sin hembygd i Nol. För att fler ska få ta del av all kunskap har Lennart bit för bit byggt en egen hemsida med ett omfattande material om ortens historia och kulturarv. "Gamla Nol" har utvecklats till en digital kunskapsbank med ett tilltal som genomsyras av en stolthet över hembygden. Kultur- och fritidsnämnden i Ale kommun tilldelar Lennart Engström ett belöningsstipendium om 10 000 kr för sitt oförtrytliga arbete och sitt ambassadörskap.

Ann Franzén – belöningsstipendium 10 000 kr
Ann Franzén är en eldsjäl utöver det vanliga som under flera decenniers tid har arbetat aktivt i ett flertal kulturföreningar i Ale kommun. Ann är en välkänd profil i Ale kommun och har genom åren med stort engagemang i ord och handling bidragit till ett levande kulturliv. Kultur- och fritidsnämnden i Ale kommun tilldelar Ann Franzén ett belöningsstipendium om 10 000 kr för sina enastående insatser och sitt stora ambassadörskap för kulturen och Ale.

2019 års utdelning

Stina Klintbom – arbetsstipendium 10 000 kr
Stina Klintbom är en uppskattad sångerska och musikpedagog som många Alebor har träffat via kulturskolan eller hört i konserter med Smoke Ring Sisters. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett arbetsstipendium om 10 000 kr stötta Stina i hennes vidare utveckling och bistå med en delfinansiering av hennes kommande album ’Medan bäcken brusar’.

Bernt Johansson – belöningsstipendium 10 000 kr
Bernt Johansson är en eldsjäl som med stor passion har ägnat många år åt att ta emot, arkivera och digitalisera gårdsarkiv med anknytning till Skepplanda. Tack vare Bernts insatser är en stor mängd dokument nu säkert förvarade och digitalt sökbara för alla i Riksarkivets Nationella Databas. Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma detta viktiga arbete som kan bli en förebild för andra genom ett belöningsstipendium om 10 000 kr.

Ale El-förenings styrelse – hedersomnämnande
Ale El-förening har, utanför sin ordinarie verksamhet, genomfört ett byggprojekt där fasaden på ställverksbyggnaden i Brandsbo (Brandsbo 1:180) har återställts till sitt ursprungliga skick. Den tidstypiska röda tegelfasaden utgör därmed återigen ett karaktäristiskt landmärke. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett särskilt hedersomnämnande visa sin uppskattning och hylla föreningens byggnadsvårdande insats.

2018 års utdelning

Adam Dimmheed – arbetsstipendium 6 000 kr
Adam Dimmheed är en ung lovande fotokonstnär från Nol. Med inspiration från konstnären Cindy Sherman speglar han samtiden i sina självporträtt, som med ett tydligt queerperspektiv bidrar till en ökad mångfald i Ale kommuns kulturliv. Genom ett arbetsstipendium om 6 000 kr vill Kultur- och fritidsnämnden ge Adam Dimmheed möjlighet att ytterligare utveckla sitt konstnärskap.

Pernilla Hellberg – arbetsstipendium 10 000 kr
Pernilla Hellberg från Skepplanda är en bildkonstnär som med tydlig värme och inlevelse använder starka färger för att ta sig an stora frågor som tillhörighet, ensamhet och sorg i sina motiv. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett arbetsstipendium om 10 000 kr förbättra Pernillas möjligheter att satsa på sitt konstnärskap.

Josefine Larsson – belöningsstipendium 4 000 kr
Josefine Larsson har, sedan hon flyttade till Surte, på alla sätt visat ett stort och genuint engagemang för såväl kultursektorn som lokalsamhället. Med sin härliga energi har hon som fotograf, DJ och kreativ inspiratör bidragit till en växande kulturscen och nya nätverk i Surte. Med ett belöningsstipendium om 4 000 kr vill Kultur- och fritidsnämnden visa sin uppskattning och uppmuntra Josefine till fortsatt inspirerande och utvecklande aktiviteter.

2017 års utdelning

Ale lucia – belöningsstipendium 2 500 kr
För ett träget arbete att bringa ljus i den mörkaste tiden på året och att otröttligt besöka alla längtande Alebor vill vi hedra Ales lucia för den tid och kraft man under alla år lagt ner på att hålla traditionen vid liv. Med ett starkt engagemang för både de unga som utgjort Ales luciatrupp och den glädje man skänkt alla som fått besök av Ales ljusdrottningar både luciatrupp såväl som de eldsjälarna som arrangerar.

Lilly Johannesson och Ragnar Otter – belöningsstipendium 2 500 kr
Med ett starkt engagemang i sitt lokalsamhälle, i det här fallet Alafors, har dessa Alebor arbetat hårt för att dokumentera i både text och bild en svunnen tid i Ale och ett samhälle långt ifrån det vi lever i idag. Historien är rötterna som vi kan växa och blomma ut med och att föra den här kunskapen vidare till yngre generationer är väl värt att uppmärksammas.

Johanna Dahlbäck – arbetsstipendium 15 000 kr
Med ett ben i Hålanda jorden och det andra i full språng ut i världen, är det roligt att uppmärksamma en ung människa med tydliga visioner kring sitt konstnärskap men också ett samhällsengagemang. De frågor som Johanna arbetar med är viktiga för hela vårt samhälle och vi hoppas att detta ska ge henne en liten skjuts på vägen i det fortsatt intressanta arbetet i kulturens tecken.

2016 års utdelning

Margareta Nilson – belöningsstipendium 5000 kr
Efter sin professionella gärning i kommunens tjänst fortsätter Margareta osjälviskt och engagerat, vilande på stor och gedigen kunskap, att erbjuda Aleborna fantastiska kulturupplevelser.

Qadir Akbari – belöningsstipendium 5000 kr
I kraft av sina gärningar där inget verkar omöjligt, sätter Qadir ett kreativt finger på vårt behov av nya impulser och insikter utanför det vi känner som typiskt svenskt och invant.

Nödinge Sockens Hembygdsförening - Belöningsstipendium 5000 kr
Bevarandet av kulturella miljöer är av stor vikt inte minst för barn och unga. Nödinge sockens hembygdsförening skapar genom sitt stora och ideella arbete förutsättningar för att lokala och viktiga delar av vår gemensamma kultur kan komma att gå i arv.

2015 års utdelning

Andreas Antelid – arbetsstipendium 9000 kr
Med ett outtröttligt engagemang och stor kunskap låter Andreas ständigt nya grupper ta del av vårt gemensamma kulturarv. Andreas sätter Ale kommun på kulturarvskartan nationellt såväl som internationellt.

Tobias Dahlin – arbetsstipendium 8000 kr
Med en nationellt erkänd talang för undervattensfotografering dokumenterar Tobias vår kommuns vackra undervattensvärld.

Ing-Britt Karlsson – belöningsstipendium 3000 kr
Genom sitt stora, långa och lustfyllda engagemang för sin hembygd bevarar Ing-Britt Ale kommuns vackra Prästalund för nuvarande och kommande generationer.

2014 års utdelning

Stewe Claeson – belöningsstipendium 10 000 kr
Stewe Claeson belönas för sitt långa arbete i litteraturen och bildningens tjänst. Som författare och översättare är Claeson välkänd och uppskattad i stora kretsar. I höst har han varit aktuell med sin senaste roman Komma nära som fått rosor för sitt starka och speciella språk.

Kilanda byalag – belöningsstipendium 10 000 kr
Med ett stort engagemang och hjärta har Kilanda byalag utvecklat den kulturhistoriska miljön i Kilanda till en mötesplats för hela kommunen. Under 25 år har man genom Kilanda marknad gett plats för såväl lokala hantverkare som föreningar och lyft fram det moderna jordbrukets roll i en levande kulturbygd.

2013 års utdelning

Margareta Bertling – belöningsstipendium 3 000 kr
Genom ett långt och engagerat konstnärskap har Margareta Bertling mött och inspirerat många Alebor, unga såväl som vuxna och därigenom spridit intresset för konst.

Anders Lundin – belöningsstipendium 3 000 kr
Med ett brinnande intresse för historia, händelser och personliga berättelser har Anders Lundin skapat ett levande tidsdokument för framtida generationer. Genom filmen ”Livet på Surte” synliggörs en viktig epok i Ales industrihistoria.

Mirna Ticona de Burman – arbetsstipendium 19 000 kr
I ett mångkulturellt konstprojekt kring identitet och kultur vill Mirna Ticona de Burman kunna berätta om människors drömmar i dialog med Alebor från olika delar av världen.

Rolf Mårtensson – arbetsstipendium 5 000 kr
För att anpassa sin spelstil efter barockens ideal och dess speciella uttryck vill Rolf Mårtensson bredda samt fördjupa sina färdigheter inom barockmusiken.

2012 års utdelning

Adam Lundgren – belöningsstipendium 2 500 kr
Med tydliga rötter i det lokala teaterlivet gestaltar Adam Lundgren sina karaktärer med övertygelse och inlevelse som visar att han är på god väg från lovande till en plats bland våra stora skådespelare.

Trio Acantus – arbetsstipendium 15 000 kr
Med sång, rörelse och stor musikalitet skapar Trio Acantus en symbios som berör alla sinnen, med en musik tydligt inspirerad av den svenska folktonen.

Charlotta Folkelind – arbetsstipendium 7 500 kr
Genom sitt hantverk och lekfulla förhållningssätt i analog kontrast till det digitala bruset skapar Charlotta med långsam och säker hand sitt unika budskap.

Jonas Sanderman – arbetsstipendium 5 000 kr
Med sina bilder över ’saker som ingen vill se’ ger Jonas Sanderman betraktaren en möjlighet att reflektera över omvandlingsprocessen av vårt samhälle genom skapande förstörelse.

2011 års utdelning

Christer Damm – belöningsstipendium 3 500 kr
För sitt outtröttliga engagemang med att dokumentera och levandegöra vårt kulturarv i de norra delarna av Ale. Genom sitt arbete sprider han kunskap och intresse för vårt lokala arv och ger oss också möjlighet att bära det med oss in i framtiden.

Jonas Müthing – arbetsstipendium 11 500 kr
För att möjliggöra fortsatta studier på masterutbildning komposition på Högskolan för scen och musik i Göteborg och som ett stöd till att kunna fokusera på konstnärligt arbete med kompositioner för större och mindre orkestrar.

2010 års utdelning

Marrti Risku – arbetsstipendium 15 000 kr
Med en utpräglad förmåga till att smälta samman hantverk med stort konstnärskap skapar Martti sin brukskonst med ett eget unikt uttryck.

FUB i Ale – arbetsstipendium 5 000 kr
Genom sitt unika engagemang och med scenen som sin arena visar FUB i Ale på kraften i det egna skapandet i mötet med sin publik.

Jenny Korhonen – belöningsstipendium 2 500 kr
Med stort mod i en begåvad konstnärssjäl lyfter Jenny sin unga ensemble till oanade höjder på Pelarteaterns stora scen.

Patrick van't Hof – belöningsstipendium 2 500 kr
I ett stort och rymligt hjärta pumpar ett engagemang och en kärlek till teatern som gör Patrick till det föredöme han är för samtliga verksamma i Nol/Alafors kulturförening.

2009 års utdelning

Sigun Melander – arbetsstipendium och belöningsstipendium 20 000 kr
I kraft av sitt stora kunnande och med ett iakttagande öga belyser Sigun Melander platsens betydelse för en av våra stora konstnärer, Ivar Arosenius. Likt en älva som dansar stimulerar hon unga såväl som äldre till kreativ verksamhet i konstnärens anda.

Mikael Forsman – arbetsstipendium 12 000 kr
Genom sitt gränsöverskridande förhållningssätt och med ständigt nya infallsvinklar skapar Mikael Forsman med sitt tonsättande nya musikaliska upplevelser i mötet med sin publik.

Lotta Berglöw – belöningsstipendium 3 000 kr
Med stort engagemang och med en oreserverad kärlek till konsten skapade Lotta Berglöw ett oförglömligt möte med Ivar Arosenius för Aleborna den 10 oktober 2009 i Älvängen.

2008 års utdelning

Inga-Britt Karlbom – belöningsstipendium 5 000 kronor
Genuint förankrad i kommunens kulturliv har Inga-Britt Karlbom tagit världen till Ale.

Föreningen Unga arrangörer "Löftet" – arbetsstipendium 8 000 kr
För att på ett aktivt och demokratiskt sätt medverkat i kommunens kulturliv för unga. Föreningen unga arrangörer "Löftet" uppmuntras till fortsatt arbete med att entusiasmera och sporra Ales ungdomar till nya stordåd i det offentliga rummet.

Marika Dahlbäck – arbetsstipendium 8 000 kr
För att genom sitt stora kunnande blivit antagen till masterutbildning i Oslo på sitt instrument cello. Här fortsätter Marika Dahlbäck målmedvetet sin utveckling som solist under ledning av en av vår tids stora cellister.

David Olsson – arbetsstipendium 15 000 kr
För att på ett lekfullt sätt fångat barnets perspektiv på tillvaron. Genom text och musik kommer David Olsson att skapa spännande pedagogiska förutsättningar för möten mellan barn och vuxna.

2007 års utdelning

Elisabet Ehlersson – arbetsstipendium 15 000 kr
För sånglektioner av professor Kevin Smith.

Bo Björklund – belöningsstipendium 4 000 kr
För långvarigt och hängivet arbete med att levandegöra Alebygdens kulturarv och utveckla dess framtid.

Sabina Nilsson – belöningsstipendium 4 000 kr
För engagerat ledarskap i ortens kör- och musikliv.

2006 års utdelning

Gustav Moberg – arbetsstipendium 10 000 kr
För att möjliggöra fortsatt musikalisk nyfikenhet och experimentlusta.

Johan Dahlbäck – arbetsstipendium 10 000 kr
För förberedelser för kommande separatutställning.

Sångkören Opus 83 – arbetsstipendium 10 000 kr
För att möjliggöra vidareutveckling inom sångteknik och sceniskt framträdande.

Tina Friis-Hallberg – belöningsstipendium 4 000 kr
För engagerat och hängivet arbete såväl som manusförfattare som regissör i teaterpjäsen ”Äskas prövning”.

Medborgarhuset bio – belöningsstipendium 4 000 kr
För mångårigt engagemang som varit till stor glädje för gammal som ung.

2005 års utdelning

Pierre Torwald – arbetsstipendium 15 000 kr
För att möjliggöra medverkan i fortbildningskurs i naturtrumpet i Basel, Schweiz.

Åke Johansson – belöningsstipendium 3 500 kr
För mångårigt och hängivet engagemang kring Furulundsparken i Alafors.

Dhan Hector – belöningsstipendium 3 500 kr
För betydande och värdefulla bidrag till kommunens musikliv inom många skilda verksamhetsgrenar.

2004 års utdelning

Iris Bokinge – arbetsstipendium 15 000 kr
För att genomföra en två-veckors akvarellkurs i Devon, England.

Ewa-Lisa Olsson – arbetsstipendium 7 500 kr
För att täcka kostnader i samband med fortsatt utställningsverksamhet med lapptäcksutställningen "Rutigt och randigt".

Claes Andrén och Göran Nilson – belöningsstipendium 4 000 kr
För ett engagerat upplysnings- och folkbildningsarbete kring kräldjur och ormar.

Sigun Melander – belöningsstipendium 3 500 kr
För en mångårig och engagerad kulturgärning inom flera konstområden.

2003 års utdelning

Lasse Karlsson – arbetsstipendium 12 500 kr
För att täcka materialkostnader och kostnader i samband med utställning och vernissage.

Ihrén Abrahamsson – arbetsstipendium 10 000 kr
För att genomföra projektet Former och miljömedvetna idéer, där redan kasserat material återanvänds i möbler och hantverk.

Kent Karlsson, Christel Olsson-Lindstrand och Hasse Andersson – belöningsstipendium 7 500 kr
För genomförandet av flera arbetarspel – nu senast Svarta Katten om Tudor i Nol – och med detta skapat en tradition i Ale.

2002 års utdelning

Johan Andréasson – arbetsstipendium 15 000 kr
För inköp av teknisk utrustning till färdigställandet av den tecknade barnfilmen ”Billy och kliniken”.

Karolina Vucidolac – arbetsstipendium 10 000 kr
För en resa till Brasilien med syfte att fortsätta samarbetet med brasilianska musiker och skaffa inspiration till eget komponerande.

Föreningen Bevara Repslagarbanan – belöningsstipendium 5 000 kr
För ett idogt ideellt arbete som lett till bevarandet av ett gammalt intressant hantverk och gjort Repslagarbanan känd även långt utanför kommunens gränser.

2001 års utdelning

Laila Falck – arbetsstipendium 15 000 kr
För att fördjupa sitt skulpturala uttryck genom överföring till varaktigt material.

Surte Missionskyrkas musikkår – arbetsstipendium 10 000 kr
För att på CD-skiva dokumentera blåsmusikens utveckling i Surte från 1890-talet till våra dagar.

Doris Hellman – belöningsstipendium 5 000 kr
För att hon, som den drivande kraften i Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförening, med ihärdighet och optimism genomfört ett stort antal kulturprogram i Surte kulturhus.

2000 års utdelning

Paula Wahlbom – arbetsstipendium 10 000 kr
För att studera hur människokroppen ser ut och påverkas när den svävar i tyngdlöshet och ge detta ett konstnärligt uttryck i sina oljemålningar.

Kerstin Kjellgren – arbetsstipendium 5 000 kr
För att möjliggöra en studieresa till Globeteatern, The Royal Operahouse och fristående dekorverkstäder i London, för att kunna utvecklas inom hantverket.

Nol-Alafors kulturförening – belöningsstipendium 5 000 kr
För att de genom sin kontinuerliga ungdomsverksamhet, med främst teater, visat att ungdomar kan.

1999 års utdelning

Ida Isaksson-Sillén – arbetsstipendium 15 000 kr
För att kunna förverkliga en regional utställning med arbeten i större format, ett arbete som är processinriktat och som mer bygger på idé än produkt.

Bo Larsson – belöningsstipendium 5 000 kr
För att med sitt goda ledarskap, sin entusiasm och sin egen sångarinsats under många år ha inspirerat körsångare i Ale och Göta älvdalen att framföra körverk inför stor publik.

1998 års utdelning

Arkens kulturförening – arbetsstipendium 15 000 kr
För att genomföra rockfestivalen Bohusröjjet –99, ett stort arrangemang - som kräver mycket ideellt arbete – på ungdomars eget initiativ för andra ungdomar.

Gösta Sillén – belöningsstipendium 5 000 kr
För en rik och mångårig konstnärlig verksamhet, inte bara i Ale, utan med både Sverige och världen som arbetsfält.

1997 års utdelning

Jill Ericksson – arbetsstipendium 5 000 kr
För att i fotografisk form kartlägga, dokumentera och ställa ut gamla kulturmiljöer i Ale.

Vermillion – arbetsstipendium 10 000 kr
För att levandegöra den medeltida musiken genom inspelning på CD och kassett.

Paul Olsson – belöningsstipendium 5 000 kr
För sitt mångåriga arbete på hembygdsgården Prästalund och sitt stora engagemang med att förmedla kunskap om bygdens seder och bruk.

1996 års utdelning

Cecilia Carlsson – arbetsstipendium 7 500 kr
För att utveckla sitt arbete och formspråk med brukskeramik och för att kunna pröva nya material och glasyrer.

Dance Team – arbetsstipendium 7 500 kr
För att fortsätta det målinriktade arbetet med att profilera dansen som konstart och att stimulera till både nyskapande och bevarande av gamla traditioner.

Kjell-Åke Kjellberg – belöningsstipendium 5 000 kr
För sitt mångåriga arbete med att dokumentera bygdens historia i text och bild.

1995 års utdelning

Ked Olsson – arbetsstipendium 5 000 kr
För att kunna arbeta och experimentera med material och former på Konstnärernas Kollektivverkstad.

Pelle Dalberg, Tony Ellström och Börje Karlsson – arbetsstipendium 10 000 kr
För att möjliggöra utgivningen av den nya boken Upptäck din hembygd - sevärdheter i Risveden.

Rolf Pihl – belöningsstipendium 5 000 kr
För ett ovanligt kunnigt och ärligt konstnärskap under lång tid.

1994 års utdelning

Gröna Salongens Sällskap – arbetsstipendium 10 000 kr
För att tillsammans med ungdomar i Ale framställa filmen ”Öden” - en film om ungdomars livsvillkor och hopp inför framtiden.

Päivi Auvinen – arbetsstipendium 5 000 kr
För att utveckla sin förmåga att i akvarellform skissa fram sina textila bilder.

”Kafferast” – belöningsstipendium 5 000 kr
Ett spelmanslag som syns och hörs ofta i Ale där deras sång och spelglädje är något utöver det vanliga.

1993 års utdelning

Karl-Erik Andersson och Bo Björklund – arbetsstipendium 7 500 kr
För sitt arbete med forskning och dokumentation kring tidigare generationers liv och villkor i Risveden.

Arbetsgruppen för ”Inventering av kulturbygd - Skårdal Skate och Surtegårdarna” – arbetsstipendium 7 500 kr
För arbetet med att kartlägga kulturminnen inom området Skårdal Skate, kring Surtegårdarna och Surtesjön.

Jack Svantesson – belöningsstipendium 5 000 kr
För sitt framgångsrika ledarskap inom musikens område.

1992 års utdelning

Gerhard Sager – arbetsstipendium 7 000 kr
För att språkvetenskapligt beskriva Ale-dialekten.

Lotte Pile – arbetsstipendium 7 000 kr
För att ge möjlighet att pröva vidare och experimentera i olika material för utomhuskonst.

Ale Teatersällskap – belöningsstipendium 6 000 kr
För att de genom sina olika teateruppsättningar speglat olika delar av Ale kommun.

Per Andersson – belöningsstipendium 4 000 kr
För sitt stora engagemang för ungdomskultur i Ale.

1991 års utdelning

Mikael Frödell – arbetsstipendium 5 000 kr
För att ge möjlighet till fortsatt utbildning inom dansen.

Marie Lundgren-Sundegren – arbetsstipendium 5 000 kr
För att vidareutveckla det keramiska arbetet med tripoder.

Roland Holmqvist – belöningsstipendium 5 000 kr
För mångårigt ideellt arbete med att sprida kultur som t ex konst och litteratur, i Ale kommun.

1990 års utdelning

Nol/Alafors kulturförening – arbetsstipendium 10 000 kr
För färdigställande av långfilm.

Lena Sannerstig – arbetsstipendium 5 000 kr
För utbildning på sitt instrument, elorgel, på konservatorium i Holland.

Yngve Holmgren – belöningsstipendium 5 000 kr
För arbete med framtagande av material om hembygden i Ale. Kunskapen utgör en oskattbar tillgång för framtida hembygdsforskning.

1989 års utdelning

Sångkören Opus 83 – arbetsstipendium 10 000 kr
För att ge möjlighet till vidareutveckling av körens arbete. Speciellt uppmärksammas Per-Åke Hallqvist och Inger Heinze som ges utrymme att vidareutbilda sig inom sina respektive områden notkunskap och röstvård.

Birger Nilsson – arbetsstipendium 10 000 kr
För dokumentation och framställan av videoband om linberedning som bland annat kan komma Ales skolor och andra institutioner till del.

Jan-Erik Andersson – belöningsstipendium 5 000 kr
För sitt stora engagemang och sin breda kunskap om Ale kommuns historia och natur som han med liv och lust förmedlar till Aleborna.

1988 års utdelning

Ulla Karin Othzén Johansson – arbetsstipendium 10 000 kr
För vidareutbildning i karaktärsdans.

Eric Alexandersson – belöningsstipendium 5 000 kr
För sitt stora kunnande om Ale kommuns natur, människor och historia som Eric förtjänstfullt låtit allmänheten ta del av.

1987 års utdelning

Eleonor Holst – arbetsstipendium 7 500 kr
För att fördjupa kunskaper i färglitografi.

Ewa Ljung – arbetsstipendium 7 500 kr
För att under experimentella former utveckla tryckmetoder på sammet.

Michael Svensson – belöningsstipendium 5 000 kr
För sin insats att inspirera till skapande uttrycksformer och kulturspridning främst bland ungdomar.

1986 års utdelning

Mikael Björk – arbetsstipendium 10 000 kr
För gitarrstudier i USA.

Ann-Louise Frendberg – arbetsstipendium 5 000 kr
För dokumentation i bild av äldre hantverk och verksamhet i Ale.

Sven-Olof Hamlet – belöningsstipendium 5 000 kr
För mångårig konstnärlig verksamhet i Ale kommun.

Kontakt

Kulturstaben


Kultursamordnare
Sofie Pheiffer Rittfeldt
Barn och unga
Telefon: 0303-703153
Mobil: 072-353 83 12
E-post: sofie.pheifferrittfeldt@ale.se

Kultursamordnare
Ida Hedberg
Vuxenkultur och konst
Telefon: 0303-703152
Mobil: 0704-320209
E-post: ida.hedberg@ale.se

Kultursamordnare
Andreas Antelid
Kulturarv
Telefon: 0303-703939
Mobil: 0704-320939
E-post: andreas.antelid@ale.se

Kulturadministratör
Anna Johansson
E-post: anna.johansson1@ale.se

Kulturchef
Matilda Forslund
Telefon: 0303-703382
Mobil: 0702-539736
E-post: matfor002@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den