Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ale vikingagård

Ett av de mest kända fynden från järnåldern är Äskekärrsskeppet som påträffades vid Göta älv i Äskekärrs by i Starrkärrs socken. Fyndet gjordes en vårmorgon år 1933 av Johan Andersson som höll på att rensa diken på sin gård.

Bild på Vikingagården

Spaden stötte emot något hårt i marken som visade sig vara ett skepp. Med hjälp av C14-metoden daterades det till 900-talet, vikingatid. Skeppet var långt och brett. Skeppstypen kallas för knarr och var ett handelsskepp. Äskekärrsskeppet finns att beskåda på Göteborgs stadsmuseum.

För att lyfta fram och öka kunskapen om vikingatiden i Götaälvdalen startade år 1999 projektet Ale i vikingatid. En vikingagård har sedan byggts upp på Häljereds marker i närheten av fyndplatsen. Långhuset har byggts helt i ek och med samma tekniker som man använde på vikingatiden. Inspirationen till bygget är hämtad från arkeologiska fynd i trakten samt från en utgrävd stormannagård på Tissö i Danmark. Ambitionen är också att skapa ett landskap runt gården som ger en bild av hur det kan ha sett ut under järnålderns slutskede.

Bakgrund

Initiativet till Ale vikingagård var två motioner i kommunfullmäktige om att Ale borde profileras utifrån sin vikingatida historia. Ett flertal EU-projekt kom till stånd och vi påbörjade bygget av Ale vikingagård 1999. Därefter har Ale kommun drivit vikingagården först inom utbildning- och kulturnämnden och därefter inom kommunstyrelsen. Slutligen beslutade kommunfullmäktige 2010 att överföra verksamheten till den nya kultur- och fritidsnämnden.

Sedan sommaren 2016 drivs Vikingagården av föreningen Ale Vikingagård-Byalaget.

​Hitta hit

Kollektivtrafik: Buss till hållplats Häljered, ta gångtunneln under E45 och sväng höger på andra sidan. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats..

Bil: Från E45 tag avfart 88, södra Älvängen, och följ skyltning till Vikingagården.

Tillgänglighet

Området vid vikingagården är tillgängligt med rullstol, rullator och barnvagn men inte byggnaderna.

Karta - Hitta till Vikingagården Länk till annan webbplats.

Öppettider

För att se vad som händer på Vikingagården, besök Ale Vikingagård-Byalagets facebooksida Länk till annan webbplats.. Du kan hitta yttligare information på Ale Vikingagårds hemsida Länk till annan webbplats..

Kontakt

Kulturstaben


Kultursamordnare
Sofie Pheiffer Rittfeldt
Barn och unga
Telefon: 0303-703153
Mobil: 072-353 83 12
E-post: sofie.pheifferrittfeldt@ale.se

Kultursamordnare
Ida Hedberg
Vuxenkultur och konst
Telefon: 0303-703152
Mobil: 0704-3200209
E-post: ida.hedberg@ale.se

Kultursamordnare
Andreas Antelid
Kulturarv
Telefon: 0303-703939
Mobil: 0704-320939
E-post: andreas.antelid@ale.se

Kultursamordnare
Anna Franséhn
Skapande Skola och Ale inclusive (våren 2023)
Telefon: 0766-120327
E-post: anna.fransehn@ale.se

Kulturadministratör
Anna Johansson
E-post: anna.johansson1@ale.se

Kulturchef
Matilda Forslund
Telefon: 0303-703382
Mobil: 0702-539736
E-post: matfor002@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den