Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Taxor och bestämmelser - lokaluthyrning

Taxorna är tagna i fullmäktige 201119 KF § 198 att gälla från och med
2021-01-01

Taxa 0

Bidragsberättigad verksamhet för åldrarna 7-20 år av ideell förening eller organisation inom Ale kommun samt kommunala enheter vid enstaka bokningar. Gäller även för åldrarna 0-6 år Ålder 0-6 år är ej bidragsberättigade.

Taxa 1

Verksamhet bedriven av ideell förening eller organisation inom Ale kommun för deltagare över 20 år, eller verksamhet som i första hand vänder sig till deltagare över 20 år, men där även yngre deltar i verksamheten. Förening som har taxa T0 och ej utnyttjar tiden debiteras enligt taxa T1.

Taxa 2

Ej bidragsberättigad föreningsverksamhet, enskild person, företag med flera inom Ale kommun (ex Ahlafors Fria) samt cuper och arrangemang samt träningsläger anordnade av förening/organisation inom Ale kommun (max 8 timmars debitering). Vid längre uthyrningar kan vaktmästarkostnad tillkomma.

Taxa 3

Förening alternativt organisation, enskild person med flera utanför Ale kommun.

Taxa 4

Kommersiellt bruk, affärsverksamhet med mera, samt danser anordnade av förening/organisation/enskild person.

Avbeställningsavgift

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokad tid, uttages avgift enligt följande:

7 dagar = ingen avgift
3-6 dagar = halv avgift enligt aktuell taxa
0-2 dagar = full avgift enligt aktuell taxa

Skadegörelse och ordningsavgifter

  • Lämnat ytterdörr alternativ fönster eller utrymningsdörr öppen alternativt olåst = 500 kronor
  • Larmutryckning = självkostnadspris
  • rengöring på grund av användning av klister alternativt vax = självkostnad
  • Ej återlämnad nyckel eller tappad nyckel = 1500 kronor
  • Ej återlämnad tagg eller tappad tagg = 75 kronor

Kontrakt och bokningsbesked

För att teckna kontrakt och bokningsbesked krävs att man fyllt 18 år.

Övriga villkor

Se ordningsregler

Fritidsanläggningar med mera (kr)

Jennylunds friidrottsanläggning endast vardagar mellan 8-16 ej skollov. Övrig tid bokas av Bohus IF En skola kan boka hela anläggningen. Då är skolan själv på anläggningen En skolklass kan boka endast löparbana om man vill vilket innebär att fler skolklasser kan vara på friidrottsarenan samtidigt

Fritidsanläggningar med mera

Kategori

0

1

2

3

4

Hel Friidrottsarena / timme

0

200

300

400

600

Endast löparbana / timme

0

150

175

250

600

Nyckel till friidrottsförråd (ligger som tjänst i bokningen)

0

0

0

0

0

Gräsplan inklusive omklädningsrum, 2 timmar

0

180

360

725

-

Gräsplan inklusive omklädningsrum, heldag

0

360

725

1450

-

Scenmodul

0

0
Dammekärr, storstuga

0

375

615

800

1000

Forsvallens klubbstuga

0

375

615Sjövallens klubbstuga

0

375

615Vimmervi klubbstuga

0

375

615Surte IP klubbstuga

0

375

615Furustugan, storstuga

0

375

615

800

1000

Kilanda skola möte skolhuset


0

120

225

390

-

Kilanda skolhus

0375

615

800

1000

Kilanda skola idrottslig verksamhet

0

65

110

145


TräffJpunkten

0

375

615

800

1000 

Konstgräsplaner (kr) gäller från och med 2012-03-01

Konstgräsplaner (kr) gäller från och med 2012-03-01

Kategori

0

1

2

3

4

Träning, kr/timme A-tid november-april

0

400

500

600

Individuell taxa

Träning, kr/timme B-tid maj-oktober elljus

0

300

400

500

Individuell taxa

Träning, kr/timme C-tid maj-oktober dagsljus

0

100

150

200

Individuell taxa

Matchtid, kr/2 timme

0

750

1000

1200

Individuell taxa

Ale Arena (kr)

(Vid arrangemang när Arenan inte har is görs individuella avtal med den som hyr vad gäller kostnad för lokalhyra)

Ale Arena

Kategori

0

1

2

3

4

Träning halv bana/timme inklusive 1 omklädningsrum

0

250

500

750

-

Träning hel bana/timme inklusive 2 omklädningsrum

0

500

1000

1500

2000

Matchtid/träning ej publikt 2 timmar med isvård inklusive 2 omklädningsrum + domarrum


1000

2500

3500


Publika arrangemang/A-lag tillfälle 3 timme

-

4000

-

8000

-

Skolbokningar halv bana vid allmänhetens åkning/tillfälle300

500


Omklädningsrum


100

175

250


Extra vaktmästare vid arrangemang/timme eller utöver ordinarie stängningstider

500

500

500

500


 

Möteslokal (kr)

Möteslokal (kr)

Kategori

0

1

2

3

4

Lärosal/timme

0

100

150

200

500

Specialsal (slöjd, med mera)/timme

0

155

250

320

500

Datasal, 2 timmar; därefter 135kr/timme

225

225

450

580

725

Elevmatsal/aula/tillfälle

0

360

725

1175

1445

Konferensrum med utrustning/tillfälle

0

225

450

580


Konferensrum utan utrustning/tillfälle

0

120

225

390


Grupprum


45

80

110

125

Gymnastik- och idrottshallar (kr/timme)

Gymnastik- och idrottshallar (kr/timme)

Kategori

0

1

2

3

4

Surteskolans gymnastiksal

0

65

110

145

225

Bohusskolans gymnastiksal

0

65

110

145

225

Nolskolans gymnastiksal

0

65

110

145

-

Garnvindeskolans gymnastiksal

0

65

110

145

225

Älvängens kulturhus/gymnastiksal

0

65

110

145

-

Älvängens kulturhus sammanträdesrum i gymnastiksal

0

65

110

145

-

Badminton per bana/snedtak

0

50

110

130

-

Sporthallar (kr)

Skepplandahallen, Älvängens kulturhus, Ledethallen, Nödinge sporthall, Bohushallen samt Krona skolan

Sporthallar (kr)

Kategori

0

1

2

3

4

Sporthall/timme

0

120

200

300

500

Badminton per bana/timme

0

75

125

155

-

Publikarrangemang/dag

0

900

1500

2350

3750

Extra vaktmästare vid större arrarrangemang

500

500

500

500

500

Cafeteria med kök/tillfälle


120

225

390

625

Omklädningsrum/dag endast vid bokning av bara omklädningsrum

0

100

175

250

-

Skepplanda simhall (kr)

badavgift vuxna/10 kort

Skepplanda simhall

Kategori

0

1

2

3

4

Simhallen

0

245

395

650

870

varmbad/timme

725

725

725

1000

1000

extra vaktmästare/timme + moms

300

300

300

300

300

badavgift barn/gång

-

-

20

-

-

badavgift vuxna/gång

-

-

50

-

-

badavgift barn/10-kort

-

-

150

-

-

simskola barn 15 ggr

-

-

500

-

-

Simskola vuxna 15 ggr650

Märkestagning 7 ggr250Solarium/gång40Solarium/10 kort320Simlärare (+moms externt)

350

350

350

350


Ale Kulturrum (kr)

Vad gäller TV-studio, ljudstudio, redigering och tekniker sker fakturering efter överenskommelse/avtal med berörd kund.

Ale gymnasium (kr)

Kategori

0

1

2

3

4

Sporthallen/timme

0

145

230

455

900

Teater/tillfälle

0

550

1250

1650

2200

Musiksal/tillfälle

0

225

450

580

-

Skolsal/timme

0

55

110

160

260

Extra vaktmästare samt fastighetstekniker

500

500

500

500

500

Publikarrangemang per dag

0

900

1500

2350

3750

      

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den