Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad: 2020-02-20 14.08

Nästa steg om ridhuset i Jennylund

Karta som visar Jennylunds läge i Bohus.

Här ligger Jennylund.

I dag har kultur- och fritidsnämnden beslutat att be fullmäktige om en ökad investeringsram på 7,6 Mkr för att bygga klart Jennylunds ridhus. Nu väntar beslut i servicenämnden innan ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

I förslaget från sektor kultur och fritid var tilläggsäskandet 8,626 Mkr. I summan ingick tidigare beslutad inlösen av två föreningsägda byggnader på fastigheten vilket nu kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva. En enig nämnd beslutade därför om att begära 7,6 Mkr i stället.

I beslutet står vidare att förvaltningen ska arbeta aktivt för att sänka kostnaderna för att bygga klart ridhuset inom ramen för den nu gällande upphandlingen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten av att sälja ridanläggningen med syfte att göra bästa möjliga ekonomiska nytta för Ales skattebetalare. Efter utredning ska beslut om eventuell försäljning fattas av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämndens beslutet justerades omedelbart.

Här kan du läsa protokollet om nämndens beslut om Jennylunds ridhusPDF.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan skapades av:

den 2020-02-20

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.