Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad: 2020-11-26 14.30

Så här informerar vi om covid-19-sjuka i skolor och förskolor

Vuxen tar hand om sjukt barn.

Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Här kan du läsa om hur vi informerar vårdnadshavarna om ett barn eller en vuxen i en av våra skolor eller förskolor har testat positivt för coronavirus.

Berätta för oss om barnet har covid-19

Vi vill be dig som vet att ditt barn har covid-19 att berätta det för oss. Då kan vi informera medarbetare och vårdnadshavare om att det finns sjuka personer på förskolan eller i skolan. Vi behöver också kunna planera vår verksamhet. Det är också bra för oss att veta om ifall någon i barnets hem har covid-19. Observera att vi inte behöver veta vilken person som är smittad.

Vi får inte fråga vårdnadshavarna till ett barn som är hemma sjukt vilken sjukdom barnet har. Däremot får vi be er att berätta för oss om barnet har covid-19.

Särskilda regler för den som har covid-19

Covid-19 räknas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Därför gäller särskilda regler för hur den som är smittad av covid-19 ska göra. Till exempel måste man medverka vid smittspårning. Det innebär bland annat att man antingen själv informerar dem man varit i nära kontakt med eller att Smittskydd Västra Götaland informerar dem.

Länk till mer information om smittspårninglänk till annan webbplats.

Vem som är sjuk är sekretessbelagt

Observera att vi inte kommer att berätta vilka personer som har covid-19. Däremot ska vi enligt handlingsplanen från Smittskydd Västra Götalandlänk till annan webbplats informera vårdnadshavare om att det finns någon eller några i skolan eller förskolan som har covid-19.

Vi följer handlingsplanen från Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen och ansvarar för att spåra hur coronaviruset rör sig i samhället. Alla kommuner har i uppdrag från dem att informera berörda vårdnadshavare om att någon som har covid-19 har varit i nära kontakt med deras barn.

Informationen här under kommer från handlingsplanen.

Om man inte varit på förskolan eller i skolan på flera dagar och blir sjuk

Om symptomen har börjat mer än 24 timmar efter att den som är sjuk har varit på förskolan eller skolan ska vi inte informera, enligt handlingsplanen. Det betyder till exempel att om en person får symptom på söndagen ska rektor inte informera på måndagen. Osaken är att då är risken liten för att den som är sjuk ska hunnit smitta och att vi måste respektera den sjuke personens integritet.

När bara en person är sjuk

När bara en person är konstaterat sjuk i covid-19 ska rektor enligt handlingsplanen bara informera vårdnadshavarna till de barn som varit i närkontakt med personen. Om den sjuke är ett barn gäller det oftast vårdnadshavarna i samma klass eller på samma avdelning.

Om den sjuke är vuxen ska rektor informera vårdnadshavarna till de barn som exempelvis har personen som lärare.

Vårdnadshavarna får i båda fallen ett brev från Smittskydd Västra Götaland om vilka restriktioner som gäller för deras barn.

När bara en person är sjuk ska rektor alltså inte informera alla vårdnadshavare på skolan. Denna begränsning finns i handlingsplanen från Smittskydd Västra Götaland.

Här kan du se ett exempel på hur brevet från rektor kan se ut.länk till annan webbplats

Här kan du läsa brevet från Smittskydd Västra Götaland till vårdnadshavare i förskolan.länk till annan webbplats

Här kan du läsa brevet från Smittskydd Västra Götaland till vårdnadshavare i skolan.länk till annan webbplats

När flera personer är sjuka

Om flera personer på samma förskola eller skola är konstaterat sjuka i covid-19 ska rektor enligt handlingsplanen informera dels vårdnadshavarna till de barn/elever som varit i närkontakt med personerna, dels alla vårdnadshavare på förskolan/skolan.

När flera personer är sjuka ska rektor alltså informera alla vårdnadshavare på skolan.

Vårdnadshavare till barn/elever som har varit i närkontakt med de sjuka får ett brev från Smittskydd Västra Götaland om vilka restriktioner som gäller för deras barn.

Vårdnadshavare vars barn inte går i de berörda klasserna får endast information om att personer på skolan/förskolan är konstaterat sjuka i covid-19.

Här kan du läsa ett exempel på hur brevet från rektor kan se ut.länk till annan webbplats

Här kan du läsa brevet från Smittskydd Västra Götaland till vårdnadshavare i förskolan.länk till annan webbplats

Här kan du läsa brevet från Smittskydd Västra Götaland till vårdnadshavare i skolan.länk till annan webbplats

När informerar vi förskolans eller skolans medarbetare?

Här gäller samma regler som för vårdnadshavare. Om en person (barn/elev eller vuxen) blir sjuk i covid-19 informerar rektor de personer som varit i närheten av den sjuke. Om flera personer blir sjuka informerar rektor alla medarbetare.

När ska rektor kontakta Smittskydd Västra Götaland?

Rektor ska inte kontakta Smittskydd Västra Götaland och anmäla att barn eller vuxna i förskolan eller skolan är sjuka i covid-19. Generellt ska rektor endast kontakta Smittskydd Västra Götaland om rektor har frågor och vill ha hjälp.

Följande information kommer inte från handlingsplanen.

När inför vi distansundervisning?

Om flera personer på en skola har testat positivt för coronavirus kan Smittskydd Västra Götaland rekommendera att rektor inför distansundervisning, alltså att eleverna inte ska vara på skolan utan får undervisning på annat sätt. Det kan gälla en klass, en årskurs, flera årskurser eller hela skolan. Rektor följer Smittskydd Västra Götalands rekommendationer. Alla våra skolor är förberedda för att införa distansundervisning.

Rektor kan också bestämma att eleverna ska undervisas på distans till exempel om så många lärare är sjuka att det är svårt att ha undervisningen i skolan.

Om rektor inför distansundervisning kommer vårdnadshavarna till de berörda eleverna att få information om hur undervisningen ska fungera för deras barn.

När stänger vi en förskoleavdelning?

Om många medarbetare på en förskola är sjuka försöker vi hitta vikarier eller flytta om personal. Om det inte går kan vi behöva be vårdnadshavare exempelvis till barn som går 15 timmar i veckan att ha sina barn hemma. I värsta fall kan vi behöva stänga en förskoleavdelning för att vi har för lite personal.

Vi kan också stänga en avdelning om Smittskydd Västra Götaland rekommenderar det.

Vad gör jag om jag inte kan stanna hemma från jobbet?

Vårdnadshavare som har samhällsviktiga yrken och inte kan stanna hemma med sina barn kan få barnomsorg. I så fall ska vårdnadshavaren kontakta rektor.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hitlänk till annan webbplats

Sidan skapades av:

den 2020-11-26