Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Lägst arbetslöshet i länet

Man i arbetskläder som gör segertecken med båda händerna.

Ale har lägst arbetslöshet i Västra Götalands län - 3,7 procent arbetslösa. Orsaken är ett envist arbete av Ale kommun. - Framgången ligger i att få in den sökande på rätt arbetsplats och att arbetsmarknadscoacherna finns med den enskilde hela vägen från start, säger enhetschef Arjeta Ahmeti.

Sedan mars 2021 har arbetslösheten sjunkit i Ale kommun från 5,5 till 3,7 procent. I hela länet är arbetslösheten 5,7 procent. Kommunens arbete har varit så framgångsrikt att andra kommuner nu vill veta mer om hur vi har ställt om vårt arbete för att minska framför allt långtidsarbetslösheten bland Aleborna.

- Vi gjorde om vårt arbetssätt i samband med att arbetsförmedlingen avvecklade Fas 2 och Fas 3. I stället för att ha kommunala arbetsträningsplatser började vi jobba direkt med etablerade företag. Då kommer den arbetssökande rätt från början, säger Jacqueline Pejic, som är enhetschef tillsammans med Arjeta Ahmeti.

Coacher som ger stöd

Coacherna på Arbetsmarknad och försörjningsstödsenheten fokuserar på att ge stöd åt arbetssökande som står långt utanför arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara unga personer, utrikesfödda med kort utbildning, nyanlända eller personer med funktionsvariationer. Det nya arbetssättet ledde till riktiga jobb i stället för sysselsättning och en tät kontakt med arbetsgivaren hjälpte de sökande att komma snabbare ut på arbetsmarknaden. Kommunen har arbetsmarknadscoacher som följer upp under hela uppdraget dels för att bibehålla kontakten med arbetsgivaren, dels för att ge den arbetssökande stöd. Coacherna utgår från individens tidigare arbetslivserfarenhet, kunskaper och intressen för att kunna hitta en arbetsplats som passar dem.

- Vi ser vikten av att sätta in åtgärder som minskar arbetslösheten och bristen på arbetskraft och att människor anställs till rätt jobb - inte bara ett jobb säger Arjeta Ahmeti.

Större motivation

Personalen har märkt en skillnad i attityd hos de arbetssökande. Det är lättare att motivera en individ när de vet att de ska matchas mot en riktig arbetsplats i stället för att hamna på en praktikplats skapad av kommunen.

3 av 4 som hade kontakt med en arbetsmarknadscoach under 2022 fick jobb eller började på en utbildning. Målet var från början 55 % men allt eftersom behövde målet skrivas upp då de månad för månad såg hur bra resultat deras arbete gav.

- Framgångsfaktorn i vårt arbete ligger i det nära samarbetet med arbetsgivarna och att arbetsmarknadscoacherna tar ansvar för helheten. De jobbar med att snabbt få in den arbetssökande på rätt företag och att hålla tät kontakt med både arbetsgivare och arbetssökande, säger Jacueline Pejic.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den