Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Värdegrund

Äldreomsorgen i Ale kommun har infört lokal värdegrund samt lokala värdighetsgarantier som omfattar dig som är 65 år eller äldre och har beviljats insatser utifrån socialtjänstlagen.

Vem omfattas av värdegrunden?

Värdegrunden omfattar dig som är 65 år eller äldre och har beviljats insatser utifrån socialtjänstlagen i form av till exempel hemtjänst, dagverksamhet eller särskilt boende. Insatserna ska ges och utföras på ett sådant sätt att de stärker din möjlighet att uppleva välbefinnande och värdigt liv.

Lokal värdegrund för äldreomsorgen i Ale

I mötet med Äldreomsorgen i Ale kommun upplever du möjligheter till värdigt liv och välbefinnande. Du upplever ett gott bemötande, trygghet och respekt för din privata sfär. Genom öppenhet, tillit och respekt formar vi omsorgen utifrån dina individuella förutsättningar och önskemål.

Lokala värdighetsgarantier

Gott bemötande

Vi bemöter dig med öppenhet, tillit och respekt

Kontaktman

Vi erbjuder dig en kontaktman inom den personalgrupp som ansvarar för utförandet av dina insatser. Kontaktmannen utformar i dialog med dig och om du så önskar även med dina närstående, hur omsorgen utifrån biståndsbeslutet ska utformas. Kontaktpersonen är den person du i första hand vänder dig till när du upplever att dina behov och önskemål förändras.

Genomförandeplan

Du får stöd av din kontaktman att utifrån en dialog er emellan, utforma din genomförandeplan. Genomförandeplanen innehåller uppgifter om hur de biståndsbeslutade insatserna ska utföras, utifrån dina individuella önskemål. Genomförandeplanen innehåller också möjligheter att dokumentera vad värdigt liv och välbefinnande innebär för dig.

Tillgänglighet

Du har information om hur och till vem du vänder dig om du har synpunkter på vårt samarbete eller kvaliteten på äldreomsorgens insatser. Säg vad du tycker om det vi gör genom att skicka en synpunkt till Ales kontaktcenter.

Relaterad information


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den