Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Personalens förhållningssätt

En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra. Värdegrunden beskriver det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete för att ambitionen i Värdegrunden ska kunna införlivas och att äldre människor med stöd från Äldreomsorgen, ska uppleva möjlighet till värdigt liv och välbefinnande.

Utifrån den lokala värdegrunden och de lokala värdighetsgarantierna är
ledorden för bemötande, för all personal inom äldreomsorgen i Ale;

  • Delaktighet och självbestämmande
  • Bemötande och integritet
  • Trygghet och meningsfullhet

Delaktighet och självbestämmande

För oss betyder det att vi i alla möten med dig visar dig intresse, frågar och är lyhörda för dina behov. Vi vill verka för ditt medinflytande och därigenom skapa förutsättningar för ditt självbestämmande. Genom detta ges du möjlighet att själv påverka och ha inflytande över din vardag. 

Bemötande och integritet

För oss betyder det att vi i alla möten med dig ser dig i nuet, och just för den unika människa du är. Vi bekräftar dig och ser dig, vi tar dig på allvar och möter dig med öppenhet, tillit och empati. Vi visar respekt för din integritet och ditt privata liv.

Trygghet och meningsfullhet

För oss betyder det att vi i alla möten med dig, arbetar för att bidra till att just du ska uppleva en meningsfullhet, utefter dina egna förutsättningar och önskemål. Vi är medvetna om den lilla handlingens betydelse, och anstränger oss i varje möte med dig att förmedla trygghet, och visar en vilja att även förstå det outtalade.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den