Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vilket stöd kan man få?

Om du är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service kan du att vända dig till Biståndsenheten.

På Biståndsenheten arbetar socialsekreterare som utreder och beslutar om de insatser som du ansöker om.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter hjälpbehovet. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Exempel på insatser som du söker hos Biståndsenheten:

  • Hemtjänst, avlösning i hemmet, trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Äldreboende, tillfälligt boende och växelboende
  • Ledsagare och avlösare.
  1. Läs mer om stöd till dig som även har en funktionsnedsättning.

Så här ansöker du om stöd

Ansökan

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta socialsekreterare på Biståndsenheten via Ale kommuns Kontaktcenter om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp.

Utredning

Efter ansökan gör socialsekreteraren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat till Biståndsenheten senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din socialsekreterare på Biståndsenheten. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga.

Välja utförare för hemtjänst

I dagsläget finns endast Ale kommun som utförare av hemtjänst.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Sidan kontrollerades av:

den