Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vilket stöd kan man få?

Om du är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service kan du att vända dig till Biståndsenheten.

På Biståndsenheten arbetar socialsekreterare som utreder och beslutar om de insatser som du ansöker om.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter hjälpbehovet. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Exempel på insatser som du söker hos Biståndsenheten:

  • Hemtjänst, avlösning i hemmet, trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Äldreboende, tillfälligt boende och växelboende
  • Ledsagare och avlösare.
  1. Läs mer om stöd till dig som även har en funktionsnedsättning.

Hur du ansöker om stöd

Ansökan

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig.

Kontakta socialsekreterare på Biståndsenheten om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Kontaktuppgifter till socialsekreterarna hittar du i menyn under "Biståndsenheten".

Du kan också skicka en skriftlig ansökan till Biståndsenheten samt ansöka via e-tjänster på hemsidan.

Utredning

Efter ansökan gör socialsekreteraren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av hur behoven ser ut och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga.
Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din socialsekreterare på Biståndsenheten. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga.

Välja utförare för hemtjänst

När du har beviljats hemtjänst får du själv välja vilken utförare som ska komma hem till dig. Det kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett privat företag, en så kallad extern utförare. De utförare som du får välja mellan har godkänts av Ale kommun och uppfyller de krav som vi ställer. I dagsläget finns endast Ale kommun som utförare av hemtjänst.

  1. Läs mer om hur du väljer utförare för hemtjänst här.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den