Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Eken dagverksamhet

Dagverksamheten Eken erbjuder social samvaro med aktiviteter för personer med demensdiagnos.

Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats som vänder sig till personer i ordinärt boende med en demensdiagnos. Verksamheten erbjuder social samvaro med aktiviteter som skapar struktur och innehåll i vardagen och den leds av två äldrepedagoger.

För att få veta mer om dagverksamheten eller för att göra en ansökan, kontaktar du socialsekreterare på Biståndsenheten. Du hittar en länk till ansökningsblanketten i högerspalten.

Målsättningen med dagverksamheten Eken är att:

  • Ge våra deltagare tillfälle till samvaro och meningsfulla aktiviteter.
  • Ge avlösning för närstående.
  • Öka möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet.
  • Bibehålla dygnsrytmen samt övriga sociala funktioner så länge som möjligt

Kontakt

Biståndsenheten


Handläggare Äldreomsorg

Handläggarna inom äldreomsorgen tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, avlastning.

Telefontider: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

Administratörer
Administratörer utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Du når Biståndsenheten via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

Hitta hit
Ale Seniorcentrum, Garverivägen 3, Älvängen
Visa på karta Länk till annan webbplats.


Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den