Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka hos kommunen.

Vissa funktionsnedsättningar kräver inte bostadsanpassning, utan det räcker med bättre hjälpmedel. Ta i första hand kontakt med en arbetsterapeut i kommunen.

Vem kan söka bidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökanden av bidraget.

För att ha rätt till bidrag ska du ha:

  • gjort de förändringar du själv kan göra för att underlätta
  • provat hjälpmedel och träning

Vad kan du få bidrag för?

  • Bidrag kan beviljas för anpassning av fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad.
  • Bidrag kan ges för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden skall vara funktionell som bostad för dig. En arbetsterapeut eller annan sakkunnig behöver intyga behovet av anpassning.
  • Du kan inte få bidrag för lös egendom, normalt underhåll eller byggnadstekniska brister.

Flytta eller bygga ett nytt hus

När du bygger ett nytt hus ska huset anpassas till din funktionsnedsättning enligt reglerna i plan- och bygglagen. Vid nybyggnad är bidraget begränsat till vissa väsentliga merkostnader för material eller produkter som bara funktionsnedsatta personer behöver.

Information och regler

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) gäller från 1 juli 2018. Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen.
Kommunen beslutar om storleken på bidraget som ska motsvara vad de sökta åtgärderna skäligen kostar. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Det är du som är ägare till din anpassningsåtgärd och ansvarar för den.

Medgivande

Du behöver lämna in medgivande från din fastighetsägare/hyresvärd att du får utföra de åtgärder du ansöker om bidrag för. Kopia på hyresavtal eller köpeavtal för bostadsrätt ska inlämnas till kommunen.

Ansökan

Ansökan lämnas skriftlig på särskild blankett som sänds till kommunen. Till ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker ditt funktionshinder samt att åtgärderna är nödvändiga. Kommunen behöver även en offert på kostnaden för sökta åtgärder. Vid större förändringar kan även ritning behövas.

  1. Blankett för bostadsanpassningsbidrag Pdf, 1021 kB.

Kontakta

Telefon

Ale Rehab (telefontid 8 - 9)

0303 - 70 30 00

Älvängens Fysioterapi

0303 - 74 99 41

Bohus Fysioterapi

0303 - 98 19 18

Ale Rehabklinik

0303 - 37 78 20

Älvängens Läkarhus & Rehab

0303 - 44 11 00

Skepplanda Läkarhus & Rehab

0303 - 25 01 40

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den