Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Drogförebyggande arbete

Vi tror att ett helhetsinriktat och långsiktigt drogförebyggande arbete ökar våra invånares möjligheter till att göra sunda val och att det på sikt leder till ett minskat bruk av alkohol, tobak och andra droger.


Det drogförebyggande arbetet går ut på höja medvetenheten om de skadliga effekterna av (ANTD), slå hål på myter samt belysa riskerna med tobak, alkohol, doping och droger. 


Det handlar därför om att bygga nya nätverk samt stärka redan befintliga. Att samverka med alla som arbetar med drogförebyggande arbete såsom till exempel socialtjänst, skola, föräldrar, polis, primärvård, fritid, ideella organisationer och politiker.


Att höja kunskapsnivån samt hjälpa till och stärka föräldrar och hjälpa föräldrar att organsiera sig och samverka kring barnen är en central del av det drogförebyggande arbetet.

Här hittar du information om vårt drogförebyggande arbete utifrån om du är ungdom, förälder eller annan vuxen i lokalsamhället. Här finns också information till dig som vill lära dig mer om alkohol och droger eller få inspiration till att själv bidra till ett sundare Ale.

Fem tips till tonårsföräldrar

1. Visa att du bryr dig

Prata med din tonåring om skolavslutningen, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara och lyssna så mycket som möjligt. En god relation är den bästa grunden man kan ge sitt barn. Berätta hur du ser på alkohol, tider osv.

2. Sätt tydliga gränser hemma

Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och de dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är ok att de dricker. Tänk på att det enda du lär ditt barn är att dricka alkohol! Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också. Var tydlig med att du INTE tillåter användning av någon form av droger (tobak, alkohol, narkotika) och berätta gärna varför. Det händer ofta att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon. Även kompisar och pojk- och flikcvänner. Inkludera alla i dialogen och tala om det hemma och sätt tydliga gränser. Kom överens om utetider och vad som gäller vid övernattningar m.m. 

3. Hjälp ditt barn att säga nej

Som förälder är det viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja. Det kan samtidigt vara skönt att ha en förälder/vuxen att skylla på för att kunna säga nej. Betona återigen riskerna med tidig alkoholdebut. Ha en dialog med andra föräldrar och samverka med varandra - tänk på att ni hjälper alla era barn.

4. Håll kontakten

Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon samt komma överens om utetider, om att skjutsa eller hämta m.m. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig på telefon om något skulle hända. Var vaken när ditt barn kommer hem på kvällen. Bjud gärna på en kopp te eller gör en macka. Prata om hur kvällen har varit.

5. Kom överens med andra föräldrar

Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn osv. Försök enas om gemensamma regler om nolltollerans mot tobak, alkohol och droger, om utetider, om att föräldrafria fester inte är okej m.m. Gör klart att du vill att andra hör av sig till dig, om ditt barn. Ha gärna telefonkontakt med andra föräldrar och bilda gärna en chattgrupp med hjälp av sociala medier, så att ni lätt kan kommunicera med varandra.

Läs mer på www.tonårsparlören.selänk till annan webbplats

Ungdomars vanor och behov

Genom att med jämna mellanrum undersöka invånarnas drogvanor och vad det får för konsekvenser, kan det förebyggande arbetet organiserat utifrån ett gemensamt utgångsläge. Utifrån detta utgångsläget kan arbetet organiseras för att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för att utveckla ett missbruk.

Här hittar du mer info om olika undersökningar som genomförts i kommunen och vad dom har visat.

LUPP

I Ale vill vi ta ungdomarna och deras åsikter på allvar. Trygga ungdomar bidrar till ett tryggt samhälle och genom ungdomsenkäten Lupp, kan vi ta reda på hur det är att vara ung i Ale. Några av de olika områdena som undersöks är: hälsa, trygghet, droger, fritid och skola.

Läs mer om resultatet från tidigare genomförda Lupp-undersökningar här.

CAN - Skolelevers drogvanorlänk till annan webbplats

CAN genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2. Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc.

2016 var skoleleverna från Ale med i undersökningen. Du hittar resultatet från undersökningen under "Relaterad Information".

Läs mer på CAN hemsida om skolelevers drogvanorlänk till annan webbplats

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-10-19