Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förälder

På den här sidan kan du som förälder få hjälp och stöd för att minska risken för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksbruk hos din ungdom. Här kan du även komma i kontakt med verksamheter som kan hjälpa dig om du behöver ytterligare stöd. Under rubriken relaterad information hittar du länkar till fakta om alkohol, tobak och cannabis samt länkar till föräldraföreningar mot narkotika i Göteborg.

  1. Föräldrarollen
  2. 10 råd till dig som förälder
  3. I behov av stöd?

Föräldrarollen

Föräldrar har den viktigaste rollen under ett barns uppväxt. Genom att vara stödjande och visa genuint intresse för sina barn och deras fritid, bidrar föräldrar till sina ungdomars välmående. Samtidigt är det viktigt att som förälder kunna sätta gränser och tydligt visa vad som gäller.

Det finns mycket forskning som stödjer att en tydlig föräldraroll är viktigt för att barnen skall utveckla sunda vanor, psykiskt- och fysiskt välbefinnande samt rusta dem inför framtida utmaningar. Genom att regelbundet finna tid för att samtala med sina barn under hela deras uppväxt, kan en god relation växa fram. En relation byggd på tillit och förståelse är på många sätt grunden i ett förebyggande arbete.

Kommer du ihåg ungdomstiden?

Ungdomsåren är en väldigt speciell tid i livet. Ungdomarna befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxna och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och inte minst – alkohol, tobak och narkotika. Även om du som förälder ibland kan känna dig maktlös, finns det mycket du kan göra. Som att visa att du bryr dig, att du finns där och att du gärna lyssnar. Men kom ihåg att det också är viktigt att vara tydlig med vad som gäller. Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – trots att det inte alltid verkar så!

Tänk på att du som förälder har en avgörande roll för vilken inställning ditt barn kommer utveckla till alkohol, tobak och narkotika.

10 råd till dig som förälder kring droger och ungdomar

1. Bjud inte på alkohol och köp inte ut.

De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn att dricka alkohol måttligt. Det enda man lär dem är att dricka. Var tydlig med att tobak, alkohol och andra droger inte är accepterade. Ta gärna med äldre syskon och kompisar i dialogen, så att alla vet vad som gäller hos er.

2. Var intresserad och lyssna.

En bra relation handlar mest om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser, ställ frågor och lyssna.

3. Visa att du bryr dig.

Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig, lita på din magkänsla och berätta varför du är det. Kom ihåg! Du känner ditt barn bäst!

4. Lita på dig själv.

Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och ting. Som förälder har du rätt och ett ansvar att välja det som känns bäst för ditt barn. Lita på din magkänsla.

5. Var tydlig och sätt gränser.

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att göra som du bestämt. Undersökningar visar att de flesta tonåringar avstår alkohol, tobak och andra droger just för att de inte vill göra sina föräldrar besvikna.

6. Ta hjälp av andra föräldrar.

Ibland kan det vara skönt att prata med andra föräldrar om hur de gör. Genom att prata ihop sig med andra föräldrar och enas om gemensamma regler för tobak, alkohol och andra droger slår man hål på vanliga tonårsargumentet som ”alla andra får”. Föräldrasamverkan är ett evidensbaserat sätt att motverka missbruk bland barn och unga.

7. Hjälp till att säga nej.

För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när andra säger ja. Ibland kan det till och med vara skönt att kunna "skylla ifrån sig" på någon annan, för att slippa göra något i en grupp. Var det stöd ditt barn behöver.

8. Kom ihåg att du är en förebild.

Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn genom hur du själv är. Kom ihåg! Du är den vitkigaste personen i ditt barns liv!

9. Våga släpp taget.

Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp taget. Men visa att du finns där och att du gärna hjälper till.

10. Visa kärlek.

Din tonåring måste förstå att du tycker om honom eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

I behov av stöd?

Om du behöver ytterligare stöd så är du välkommen att kontakta kommunens individ- och familjeomsorg via kommunens Kontaktcenter.

  1. Läs mer om verksamheter för hjälp och stöd till familjen

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-10-29