Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Missbruk och beroende

Känner du att alkohol eller droger har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig? Här kan du få stöd och rådgivning.

För att komma tillrätta med dina problem med alkohol och/eller droger finns olika möjligheter att få hjälp i Ale kommun. Personalen i de olika verksamheterna som du kan vända dig till har tystnadsplikt.

Vuxna

Vuxenenheten vänder sig till vuxna personer över 20 år med missbruks- och beroendeproblematik.

Socialsekreterarna arbetar med att handlägga och fatta beslut om ansökningar/anmälningar av vård och behandling enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Du kan även kontakta vår kurator för råd och stöd. Dit kan du även vända dig anonymt om du är orolig för någon närstående person och behöver ha någon att rådgöra med.

Kontakt

Ring Kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 och be att få bli kopplad till vuxenenheten eller kurator för råd och stöd.

Ungdomar

Vi arbetar också med ungdomar i vår öppenvård (stöd- och behandlingsenheten). För att få hjälp med missbruks- beroenderelaterade frågor om du är under 20 år så vänder du dig till barn- och ungdomsenheten.

Kontakt

Ring Kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 och be att få bli kopplad till barn- och ungdomsenheten.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din handläggare på vuxenenheten. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Självhjälp på internet

Nu kan den som vill minska sitt eget drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket få hjälp på Internet. Tjänsten Alkoholhjälpen är ett webbaserat program som är gratis och som låter användaren vara helt anonym. Programmet bygger på moderna terapimetoder och har tagits fram av den statliga Alkoholkommittén. Alkoholhjälpen är öppen för alla som vill ändra sina alkoholvanor eller som behöver stöd när en vän eller anhörig dricker för mycket.

  1. Alkoholhjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beroendepsykiatri för komplicerat missbruk/beroende

Om du har missbruks- eller beroendeproblematik kan du vända dig till Kungälvs sjukhus, beroendepsykiatrisk avdelning.

  1. Beroendepsykiatrin vid Kungälvs sjukhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Kontaktperson
Enhetschef
Katarina Thunander

Kurator
Kurator erbjuder rådgivande samtal. Man får vara anonym.

Telefontid
Måndag-onsdag klockan 9.00–9.30

Torsdag-fredag klockan 14:00-14:30

Hitta hit
Individ- och familjeomsorgen
Södra Klöverstigen 1, Nödinge
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-27 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.