Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Coronavirus och covid-19

Här hittar du information om hur Ale kommun arbetar under coronapandemin. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lagar, beslut och rekommendationer från andra statliga och regionala myndigheter.

 

För information om symptom, riskgrupper, när man räknas som smittfri med mera hänvisar vi till folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Frågor och svar om förskola och skola

Frågor och svar om gymnasium och komvux

Frågor och svar om kommunala boenden

Frågor och svar om skyddsutrustning

Besök i våra boenden och andra vårdlokaler

All personal använder munskydd (klass II eller IIR) vid patient-/omsorgstagarnära arbete inom 2 meter.

Som skydd för personal i patientnära/omsorgstagarnära arbete, enligt ovan, kompletteras munskydd med heltäckande visir

Du kan läsa hela rekommendationen i Västra Götalandsregionens nyhetsbrev Länk till annan webbplats..

Vaccination

Vaccinationen i Ale kommun är igång. Vi följer nationella och regionala riktlinjer, vilket innebär att vi vaccinerar människor enligt de prioriteringar som görs från staten och Västra Götalandsregionen.

Vaccinationen är kostnadsfri.

Du hittar information om vaccination mot sjukdomen covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Har du frågor som inte berör kommunal verksamhet?

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. Rutinen i Ale kommun innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Läs mer om skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19. Pdf, 243 kB.

Så kan du bidra till minskad smittspridning

Folkhälsomyndigheten poängterar hur viktigt det är att vi fortsätter att ta hänsyn till andra även om vi själva har blivit vaccinerade. Rekommendationerna är desamma som tidigare:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Träffa inte äldre och andra i riskgrupper.
 • Håll avstånden till andra människor.

Eftersom rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan ändras med kort varsel hänvisar vi till myndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Hjälp att handla mat

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp att köpa hem mat? Det finns både privatpersoner och föreningar som vill hjälpa dig. Kontakta någon av dem och kom överens om hur ni ska göra. Du hittar listan på ale.se/matresurs.

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Länk till annan webbplats.

Så städas våra verksamheter

Lokalvården städar för att förhindra smittspridning, för att skapa en ren, snygg och trygg inomhusmiljö och för att golv, väggar och övriga ytor behöver rätt underhåll.

Medarbetarna har fått en särskild hygienutbildning med extra fokus på städning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Under coronapandemin städar lokalvårdens medarbetare med extra fokus på beröringsytor, till exempel handtag, olika knappar, dörrar, dörrkarmar och trappräcken. Eftersom städredskapen rör sig genom flera lokaler rengörs de varje dag.

Frågor och svar

Jag tror att mitt barn är sjukt i covid-19. Vad ska jag göra?

Barnet ska inte gå till skolan eller förskolan. För mer information se 1177.se Länk till annan webbplats..

Jag som vårdnadshavare är sjuk eller i karantän. Kan mitt barn vara på förskolan/gå i skolan?

Alla ska stanna hemma då någon i hushållet har covid-19. Detta gäller också barn i barnomsorg och grundskoleelever.

Förskola

Rekommendationerna för när barn ska vara hemma från förskolan utifrån coronapandemin ändrades 1 november. Bland annat får barnen gå tillbaka till förskolan efter sjukdom tidigare. Samtidigt pågår en stor smittspridning av det farliga RS-viruset i Sverige och sjukvården uppger att ovanligt många barn behöver akutvård på grund av RS-virus.

RS-viruset

RS-virus ger samma symptom som sjukdomen covid-19 och förkylning (snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla). Eftersom spridningen är ovanligt stor i höst är det viktigt att vara uppmärksam på förkylningssymptom och att skydda små barn, som blir sjukast.

Om du har ett litet barn hemma finns det risk att barn som går i förskolan tar med smittan hem till spädbarnet. Därför säger Västra Götalandsregionen att det kan vara bra att låta äldre syskon vara hemma under tiden det går RS-virus på förskolan

Läs mer om RS-virus på Folkhälsomyndighetens webbplats:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/respiratory-syncytial-virus-rsv/ Länk till annan webbplats.

Rekommendationerna utifrån coronapandemin i förskolan

Sjuka barn ska stanna hemma. Ditt barn kan komma tillbaka till förskolan när barnet:

 • varit feberfritt i 24 timmar och
 • klarar av en hel dag i förskolan
 • känner sig friskt, även om det fortfarande har vissa luftvägssymtom såsom snuva och hosta.

I de allra flesta fall innebär det att barnet behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Om någon i hushållet har konstaterad covid-19 ska alla i hushållet vara hemma.

Skola

Grundskoleelever har skolplikt och ska vara i skolan, under förutsättning att de inte har förkylningssymptom eller att någon i deras hushåll har sjukdomen covid-19. Familjekarantän gäller också för elever i gymnasiet och uppåt.

Den 1 november ändrades rekommendationerna om när barn får gå tillbaka till skolan efter sjukdom samt om vem som ska testa sig för sjukdomen covid-19. Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

Som vanligt gäller rekommendationerna håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Smittspårning och testning

När man är fullvaccinerad behöver man inte göra en covidtest. De flesta barn mellan 12 och 15 år som är vaccinerade har bara fått en spruta. Tills de är fullvaccinerade (två veckor efter spruta 2) räknas de som ickevaccinerade.

Vi fortsätter med spårning på samma sätt som vi gjort under hösten när någon har testat positivt för sjukdomen covid-19. Det innebär att alla elever som har varit i nära kontakt med den som har testat positivt ska ta gurgeltest, oavsett om de fått den första vaccinsprutan eller inte.

Det här gäller för den som har symptom och inte är fullvaccinerad eller ovaccinerad

Barnet ska stanna hemma om hen har symptom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, till exempel halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

 • Barnet ska testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

Om barnet har testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan hen komma tillbaka till skolan när barnet

 • varit feberfri 24 timmar och
 • känner sig frisk, även om barnet fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att barnet behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Om barnet inte har testat sig måste hen vara hemma sju dygn efter första symtom som tidigare.

Det här gäller för den som testat positivt för sjukdomen covid-19

Stanna hemma och följ förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19 Länk till annan webbplats.. Detta ändras inte den 1 november. Alltså ska fortfarande alla i hushållet stanna hemma om någon har testat positivt för covid-19.

Barnet kan gå tillbaka till skolan när hen

 • stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
 • varit feberfri de två senaste dygnen
 • känner sig frisk, även om hen fortfarande har vissa luftvägssymptom.

För uppdaterad information om resor till och från Sverige sök information på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

För uppdaterad information om när man ska stanna hemma om någon i hushållet är sjuk kontakta sjukvården eller sök informationen på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Smittskydd i förskola och skola

I grundskolans undervisning ska barnen och eleverna i möjligaste mån träffas avdelnings-/klassvis utan att blanda olika grupper av elever. Vuxna ska hålla ordentligt avstånd till varandra.

Medarbetare i förskola och grundskola har tillgång till skyddsutrustning, som dels ska användas i närkontakt med sjuka barn/elever, dels kan användas om medarbetaren så vill under hela arbetstiden.

Från höstterminen 2021 undervisas Ale gymnasiums elever i skolans lokaler.

Distansundervisning

Efter ett regeringsbeslut är grundregeln att all undervisning ska genomföras på plats i skolan med åtgärder för smittskydd. Detta gäller från terminsstarten för grundskola och gymnasium. Komvux går etappvis tillbaka till undervisning på plats under hösten.

Distansundervisning för riskgrupper

När det gäller individuella lösningar för elever som själva tillhör riskgrupp eller har nära anhöriga som tillhör riskgrupp kan det finnas enstaka fall där skolan kan behöva utforma individuella lösningar. Rektor avgör hur den särskilt anpassade undervisningen ska se ut.

För att ett barn som själv tillhör riskgrupp ska kunna få distansundervisning ska familjen lämna in läkarintyg.

För att ett barn ska kunna få distansundervisning på grund av att en vårdnadshavare eller ett syskon tillhör riskgrupp behöver familjen skicka in ett läkarintyg som visar på barnets behov av anpassad undervisning. Ale kommun kan inte fatta ett sådant beslut utan fullständigt underlag från sjukvården. Intyget ska vara ställt till Ale kommun och innebära att namngivet barn inte kan gå i skolan på grund av namngiven anhörigs hälsotillstånd. Anhörigs sjukdom eller annan anledning behöver inte anges. Intyget ska vara undertecknat av behandlande läkare.

Handhygien är viktigt

Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna när man kommer till skolan. Påminn om att handtvätten ska vara med tvål och pågå minst 30 sekunder samt att man sedan ska torka händerna noga. I en del av våra miljöer finns det sämre möjligheter till handtvätt. Där kan handsprit vara ett alternativ. Viktigt att minnas är att handspriten måste masseras in i händerna och sedan torka helt för att ha effekt mot coronaviruset. Handsprit finns vid ingången till våra skolmatsalar på grund av att det på en del av våra skolor finns mindre möjlighet till handtvätt i nära anslutning till skolmatsalen.

Skicka hem sjuka barn i skolan

Skolan kommer att kontakta dig som vårdnadshavare om ditt barn har förkylningssymptom. Självklart är vi medvetna om att barn kan ha förkylningsliknande symptom som beror på allergi och inte på sjukdom. Då ska barnet inte skickas hem. Det är bra om du meddelar skolan om ditt barn har en sådan allergi.

Barn kan naturligtvis ha förkylningssymptom utan att ha sjukdomen covid-19 men ändå vara sjuka. Då gäller samma rutiner som vanligt – om personalen anser att barnet är nedsatt och mår dåligt ska barnet inte vara i skolan. Då skickar vi hem barnet.

Skicka hem sjuka barn i förskolan

Barn med förkylningssymptom ska generellt inte vara på förskolan. Ibland har barn i förskoleåldern lätta förkylningssymptom som snabbt går över. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Då ska personalen vänta lite och se om besvären verkar fortsätta innan man skickar hem barnet.

Barn kan naturligtvis ha förkylningssymptom utan att ha sjukdomen covid-19 men ändå vara sjuka. Då gäller samma rutiner som vanligt – om personalen anser att barnet är nedsatt och mår dåligt ska barnet inte vara på förskolan. Då skickar vi hem barnet.

När får barnet komma tillbaka till skolan/förskolan?

Eftersom rekommendationerna kan ändras hastigt hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Inga föräldramöten

Vi håller inte några traditionella föräldramöten utan hittar i stället andra lösningar. Utvecklingssamtalen genomförs i stor utsträckning digitalt.

Inga onödiga resor

Inga onödiga resor ska genomföras på grund av att smittorisken ökar i trängsel.

Idrottslektioner

Skolorna har gjort anpassningar för att kunna ha coronasäker idrottsundervisning. Bland annat har vi anpassat scheman och hur vi använder omklädningsrummen. Vid höstterminens start kommer vi att ha idrott utomhus.

Karantän efter resa

Ale kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs aktuell information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Vad händer med platsen om mitt barn är hemma länge från förskolan?

I Ale kommuns riktlinjer står det att barn får ha en registrerad frånvaro om max två månader och att barnet sedan blir av med platsen. Vi har bestämt att under coronapandemin behåller alla sina platser även om barnen är borta från förskolan i mer än två månader.

Om du vill och har möjlighet att ha ditt barn hemma under ett par veckor framöver som ett led i att motverka smittspridning är det helt okej. Men det är viktigt att du berättar för personalen på förskolan att ditt barn kommer att vara hemma.

Jag är permitterad – får mitt barn använda sin plats?

Kontakta förskolan/fritidshemmet och kom överens om hur barnet ska använda sin plats.

Behöver ditt barn barnomsorg för att du jobbar i samhällsviktig verksamhet?

Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det.

Om folkhälsomyndigheten rekommenderar att förskolor, skolor och fritidshem ska stängas kommer vi att följa rekommendationen. I så fall kommer vi att fortsätta att erbjuda barnomsorg/fritidshem till barn vars ordinarie vårdnadshavare jobbar i en verksamhet som räknas som samhällsviktig och inte kommer att lösa barnomsorgen på något annat sätt.

Vi har fått frågor om ifall båda vårdnadshavarna behöver jobba inom samhällsviktig verksamhet för att man ska kunna få stängningsomsorg. De familjer som själva bedömer att de har behov av barnomsorg ska anmäla detta i e-tjänsten. Vi kommer att göra individuella bedömningar och prioriteringar utifrån våra resurser. I dag har vi fått in ca 850 anmälningar.

Samhällsviktiga verksamheter är till exempel:

Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

Nationella prov

Läs om de nationella proven på skolverket.se Länk till annan webbplats..

I skolmatsalen

Vi följer folkhälsomyndighetens och livsmedelsverkets råd och arbetar för att minska trängsel och köer i matsalarna. Åtgärderna kan se olika ut på våra skolor eftersom förutsättningarna skiljer sig åt.

De särskilda reglerna för restauranger gäller inte för skolmatsalar. Här kan du läsa mer om vad livsmedelsverket säger om offentliga kök under coronapandemin. Länk till annan webbplats.

Så här informerar vi om covid-19-sjuka i förskolor och skolor

Vi får inte informera om vilken person som har coronavirus, eftersom det råder sekretess om de uppgifterna. Vi uppskattar om ni vårdnadshavare informerar oss om barn eller närstående har covid-19, eftersom det hjälper oss att planera vår verksamhet.

Vi följer handlingsplanen från Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats..

När stänger vi en förskoleavdelning?

Om många medarbetare på en förskola är sjuka försöker vi hitta vikarier eller flytta om personal. Om det inte går kan vi behöva be vårdnadshavare exempelvis till barn som går 15 timmar i veckan att ha sina barn hemma. I värsta fall kan vi behöva stänga en förskoleavdelning för att vi har för lite personal.

Vi kan också stänga en avdelning om Smittskydd Västra Götaland rekommenderar det.

Vad gör jag om jag inte kan stanna hemma från jobbet?

Vårdnadshavare som har samhällsviktiga yrken och inte kan stanna hemma med sina barn kan få barnomsorg. I så fall ska vårdnadshavaren kontakta rektor.


Utbildning på gymnasium och komvux

Från höstterminen 2021 undervisas Ale gymnasiums elever i skolans lokaler. Komvux går etappvis tillbaka till undervisning på plats under hösten.

Så här går besök på våra boenden till

Det är viktigt att du tänker på säkerheten när du besöker närstående på våra boenden. Vi är måna om att omsorgstagare och patienter i särskilda boenden och korttidsplatser kan ta emot besök på ett säkert sätt. Vårt uppdrag är att stödja dem som vill ta emot besök och att stödja dem som undanber sig besök så länge pandemin pågår.

Alla medarbetare, patienter/omsorgstagare och besökare/ledsagare med flera som befinner sig i vårdlokaler ska använda munskydd enligt rekommendationerna från Västra Götalandsregionen.

Det betyder att munskydd används under hela arbetspasset/besöket.

Du kan läsa hela rekommendationen i Västra Götalandsregionens nyhetsbrev Länk till annan webbplats..

 • Du ska vara helt symptomfri från de symtom som förekommer vid covid-19. Här ingår även milda förkylningssymptom samt förlust av lukt eller smak och orolig mage.
 • Håll avstånd i största möjliga mån. Du ska använda munskydd under hela ditt besök.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Tänk på att tvätta händerna så snart du kommer in på boendet. Använd den handsprit som finns utplacerad på boendet.

Före besöket

 • Läs noga igenom informationen på här på ale.se om hur du genomför ett säkert besök.
 • Chefen för boendet kan göra individuella bedömningar av hur många besökare en boende kan ta emot samtidigt. Generellt gäller att om ni vill vara fler än tre vid ett och samma besök bör ni träffas i ett större rum eller utomhus för att undvika trängsel.
 • Har den boende misstänkt eller konstaterad covid-19? Då ska den boende ta ställning till om besöket kan vänta tillsammans med enhetschefen och sjuksköterska.
 • Du ska ringa på dörren och få hjälp av personal att gå kortaste vägen in till respektive lägenhet/rum där besöket sker.

Under besöket

 • Alla som besöker boendet ska använda munskydd – annars kan vi inte ta emot dig i
  våra lokaler. Barn under 16 år samt personer som av någon anledning inte kan bära
  munskydd är undantagna.
 • Om den du ska besöka är vaccinerad behöver du inte bära munskydd när ni träffas i
  den egna lägenheten eller utomhus, men självklart i alla andra utrymmen.
 • Försök att träffas utomhus. Annars träffas ni i den boendes lägenhet/rum. Du som besökare får bara vistas i lägenheten/rummet. Om du måste passera andra utrymmen ska du alltid följa personalens instruktioner.
 • Behöver ni hjälp av personal under besöket kallar ni på personalen med trygghetslarm eller mobiltelefon.
 • Personalen har inte möjlighet att servera kaffe/fika. Ta gärna med eget.

Efter besöket

 • Efter besök kommer personalen att decinficera så kallade tagställen och patientnära ytor.

Ale kommun följer de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten samt Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet och enhet Vårdhygien. Det innebär att skyddsutrustning används i de verksamheter där myndigheter och rutiner säger att det ska användas, exempelvis delar av kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Skyddsutrustning används generellt inte i andra verksamheter.

Den viktigaste uppmaningen till oss som vårdgivare är att medarbetare som har minsta symptom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber inte går till jobbet, utan stannar hemma.

God vårdhygien är en framgångsfaktor för att förhindra spridningen av coronaviruset. Våra medarbetare följer – precis som vanligt – basala hygienrutiner från Socialstyrelsen. Det är de basala hygienrutinerna i första hand som gör att smittan inte sprids från en brukare till en annan.

Hur sprids sjukdomen covid-19?

Sjukdomen covid-19 sprids som så kallad droppsmitta eller indirekt kontaktsmitta. Det betyder att sjukdomen inte smittar genom att man är i samma rum som någon som är sjuk. Droppsmitta innebär att man får in viruset i kroppen via slemhinnan i ögon, näsa eller mun via droppar från hosta eller nysning. Indirekt kontaktsmitta betyder att viruset kan överföras via förorenade ytor.

Skyddsutrustning

Nu i coronapandemin använder vi utöver den utrustning som vi alltid använder i basala hygienrutiner (handskar, plastförkläde och handdesinfektion) även personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning kan vara visir, skyddsglasögon i kombination med vätskeavvisande munskydd, alternativt vätskeavvisande munskydd i kombination med visiret om det inte är tillräckligt långt så att det täcker mot stänk mot munnen.

Vi förstår att det kan vara svårt att förstå varför medarbetarna inte hela tiden arbetar i skyddsutrustning, särskilt om man som brukare eller anhörig upplever att personalen inte vidtar några skyddsåtgärder. Ni kan vara trygga med att personalen följer våra rutiner som de ska.

Skyddsutrustningen används när den behövs och fungerar på olika sätt:

 • Vätsketätt munskydd skyddar personalens mun mot stänk och skvätt, om inte skyddsvisiret går tillräckligt långt ner över hakan. Om personalen inte använder munskydd hemma hos en omsorgstagare beror det på att det inte finns något tecken på att omsorgstagaren har symptom som vid luftvägsinfektion (hostar och nyser).
 • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor som till exempel luftvägssekret vid hosta eller nysningar kommer på händerna eller arbetsdräkten och att personalen kan desinficera händer och underarmar och bli ren inför nästa omsorgstagarnära arbete.

Köp inte skyddsutrustning till våra medarbetare

Det råder ingen brist på skyddsutrustning i Ale så det finns ingen anledning för omsorgstagare eller närstående att själva skaffa skyddsutrustning till våra medarbetare. Medarbetarna inom hemtjänsten får inte använda någon annan utrustning än den som kommer från oss. Vi måste kunna vara säkra på utrustningen är korrekt och används på rätt sätt. Om man använder fel utrustning eller till och med rätt utrustning på fel sätt kan man i stället riskera att sprida smitta eller smitta sig själv.

Sidan kontrollerades av:

den