Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Coronavirus och covid-19

Här hittar du information om hur Ale kommun arbetar under coronapandemin. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lagar, beslut och rekommendationer från andra statliga och regionala myndigheter.

 

För information om symptom, riskgrupper, när man räknas som smittfri med mera hänvisar vi till folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Frågor och svar om förskola och skola

Frågor och svar om gymnasium och komvux

Frågor och svar om kommunala boenden

Frågor och svar om skyddsutrustning

Besök i våra boenden och andra vårdlokaler

Smittspridningen i Ale är hög just nu och vi måste alla göra allt vi kan för att skydda de mest sårbara. Detta gäller om du ska besöka våra boenden för äldre.

Du får bara besöka oss om du inte har några förkylningssymptom. Om du kan så undvik besök hos din närstående på boendet. Ring i stället.

Vid besök

 • Kom endast en person för att undvika närkontakt och minska risken för smittspridning.
 • Kontakta personal genom att ringa på dörrklocka vid entrén.
 • Använd handsprit och munskydd under hela besöket. Du får munskydd av personalen.
 • Gå direkt till din närståendes bostad eller rum. Ni får inte vara någon annanstans i lokalen under besöket.
 • Vill du fika med din närstående? Ta med allt hemifrån så att ni kan undvika allmänna utrymmen.
 • Lämna byggnaden direkt efter avslutat besök.

Behöver du prata med någon som jobbar på våra boenden? Kontakta oss via telefon eller e-post. Du hittar kontaktinformationen på informationssidorna för våra boenden Länk till annan webbplats..

Tack för att du tar ansvar för att minska smittspridningen!

Vaccination

Vi följer nationella och regionala riktlinjer, vilket innebär att vi vaccinerar människor enligt de prioriteringar som görs från staten och Västra Götalandsregionen.

Vaccinationen är kostnadsfri.

Du hittar information om vaccination mot sjukdomen covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Har du frågor som inte berör kommunal verksamhet?

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. Rutinen i Ale kommun innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Läs mer om skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19. Pdf, 243 kB.

Så kan du bidra till minskad smittspridning

Folkhälsomyndigheten poängterar hur viktigt det är att vi fortsätter att ta hänsyn till andra även om vi själva har blivit vaccinerade. Rekommendationerna är desamma som tidigare:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Träffa inte äldre och andra i riskgrupper.
 • Håll avstånden till andra människor.

Eftersom rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan ändras med kort varsel hänvisar vi till myndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Hjälp att handla mat

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp att köpa hem mat? Det finns både privatpersoner och föreningar som vill hjälpa dig. Kontakta någon av dem och kom överens om hur ni ska göra. Du hittar listan på ale.se/matresurs.

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Länk till annan webbplats.

Så städas våra verksamheter

Lokalvården städar för att förhindra smittspridning, för att skapa en ren, snygg och trygg inomhusmiljö och för att golv, väggar och övriga ytor behöver rätt underhåll.

Medarbetarna har fått en särskild hygienutbildning med extra fokus på städning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Under coronapandemin städar lokalvårdens medarbetare med extra fokus på beröringsytor, till exempel handtag, olika knappar, dörrar, dörrkarmar och trappräcken. Eftersom städredskapen rör sig genom flera lokaler rengörs de varje dag.

Frågor och svar

Förskola

Vi behåller reglerna för hur många vårdnadshavare som får vara i entrén/hallen. Varje förskola lägger upp en egen plan för hur man går tillbaka till normalläge.
Det innebär att barn på förskolan hämtas och lämnas också i fortsättningen enligt de pandemiregler som gäller på den enskilda förskolan.

Är ditt barn sjukt?

Då ska barnet stanna hemma, som vanligt också före pandemin.

Är någon i hushållet sjuk med symptom som kan vara covid-19?

Restriktionerna om hushållskarantän är borta, vilket innebär att friska förskolebarn får gå till förskolan.

Komma tillbaka till förskolan

Barnet får komma tillbaka till förskolan enligt samma regler som före pandemin, alltså när barnet är mår bra och är friskt.

Meddela förskolan senast kl 12.00 dagen innan barnet ska komma tillbaka.

Skola

Är ditt barn sjukt?

Då ska barnet stanna hemma, som vanligt också före pandemin.

Är någon i hushållet sjuk med symptom som kan vara covid-19?

Restriktionerna om hushållskarantän är borta, vilket innebär att friska barn ska gå till skolan.

Komma tillbaka skolan

Barnet får komma tillbaka till skolan enligt samma regler som före pandemin, alltså när barnet är mår bra och är friskt.

Föräldramöten, utvecklingssamtal, studiebesök

Vi återkommer med mer information om hur vi genomför träffar mellan vuxna och hur vi gör med studiebesök.

Matsalen, musik- och idrottslektioner

Vi vill hålla avstånd mellan olika klasser så gott det går under ännu en tid. Därför fortsätter vi med befintliga åtgärder kring skollunch samt musik- och idrottslektioner fram till sportlovet.

Fritids

Barn på fritids lämnas och hämtas också i fortsättningen utomhus.

 

Utbildning på gymnasium och komvux

Från höstterminen 2021 undervisas Ale gymnasiums elever i skolans lokaler. Komvux går etappvis tillbaka till undervisning på plats under hösten.

Så här går besök på våra boenden till

Det är viktigt att du tänker på säkerheten när du besöker närstående på våra boenden. Vi är måna om att omsorgstagare och patienter i särskilda boenden och korttidsplatser kan ta emot besök på ett säkert sätt. Vårt uppdrag är att stödja dem som vill ta emot besök och att stödja dem som undanber sig besök så länge pandemin pågår.

Alla medarbetare, patienter/omsorgstagare och besökare/ledsagare med flera som befinner sig i vårdlokaler ska använda munskydd enligt rekommendationerna från Västra Götalandsregionen.

Det betyder att munskydd används under hela arbetspasset/besöket.

 • Du ska vara helt symptomfri från de symtom som förekommer vid covid-19. Här ingår även milda förkylningssymptom samt förlust av lukt eller smak och orolig mage.
 • Håll avstånd i största möjliga mån. Du ska använda munskydd under hela ditt besök.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Tänk på att tvätta händerna så snart du kommer in på boendet. Använd den handsprit som finns utplacerad på boendet.

Före besöket

 • Varje boende har tagit fram lokala rutiner för säkra besök. Dessa ska följas.
 • Chefen för boendet kan göra individuella bedömningar av hur många besökare en boende kan ta emot samtidigt. Generellt vill vi att den person kommer i taget.
 • Har den boende misstänkt eller konstaterad covid-19? Då ska den boende ta ställning till om besöket kan vänta tillsammans med enhetschefen och sjuksköterska.
 • Du ska ringa på dörren och få hjälp av personal att gå kortaste vägen in till respektive lägenhet/rum där besöket sker.

Under besöket

 • Alla som besöker boendet ska använda munskydd. Har du inget munskydd får du av oss. Barn under 16 år samt personer som av någon anledning inte kan bära
  munskydd är undantagna.
 • Försök att träffas utomhus. Annars träffas ni i den boendes lägenhet/rum. Du som besökare får bara vistas i lägenheten/rummet. Om du måste passera andra utrymmen ska du alltid följa personalens instruktioner.
 • Behöver ni hjälp av personal under besöket kallar ni på personalen med trygghetslarm eller mobiltelefon.
 • Personalen har inte möjlighet att servera kaffe/fika. Ta gärna med eget.

Efter besöket

 • Efter besök kommer personalen att decinficera så kallade tagställen och patientnära ytor.

Ale kommun följer de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten samt Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet och enhet Vårdhygien. Det innebär att skyddsutrustning används i de verksamheter där myndigheter och rutiner säger att det ska användas, exempelvis delar av kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Skyddsutrustning används generellt inte i andra verksamheter.

Den viktigaste uppmaningen till oss som vårdgivare är att medarbetare som har minsta symptom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber inte går till jobbet, utan stannar hemma.

God vårdhygien är en framgångsfaktor för att förhindra spridningen av coronaviruset. Våra medarbetare följer – precis som vanligt – basala hygienrutiner från Socialstyrelsen. Det är de basala hygienrutinerna i första hand som gör att smittan inte sprids från en brukare till en annan.

Hur sprids sjukdomen covid-19?

Sjukdomen covid-19 sprids som så kallad droppsmitta eller indirekt kontaktsmitta. Det betyder att sjukdomen inte smittar genom att man är i samma rum som någon som är sjuk. Droppsmitta innebär att man får in viruset i kroppen via slemhinnan i ögon, näsa eller mun via droppar från hosta eller nysning. Indirekt kontaktsmitta betyder att viruset kan överföras via förorenade ytor.

Skyddsutrustning

Nu i coronapandemin använder vi utöver den utrustning som vi alltid använder i basala hygienrutiner (handskar, plastförkläde och handdesinfektion) även personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning kan vara visir, skyddsglasögon i kombination med vätskeavvisande munskydd, alternativt vätskeavvisande munskydd i kombination med visiret om det inte är tillräckligt långt så att det täcker mot stänk mot munnen.

Vi förstår att det kan vara svårt att förstå varför medarbetarna inte hela tiden arbetar i skyddsutrustning, särskilt om man som brukare eller anhörig upplever att personalen inte vidtar några skyddsåtgärder. Ni kan vara trygga med att personalen följer våra rutiner som de ska.

Skyddsutrustningen används när den behövs och fungerar på olika sätt:

 • Vätsketätt munskydd skyddar personalens mun mot stänk och skvätt, om inte skyddsvisiret går tillräckligt långt ner över hakan. Om personalen inte använder munskydd hemma hos en omsorgstagare beror det på att det inte finns något tecken på att omsorgstagaren har symptom som vid luftvägsinfektion (hostar och nyser).
 • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor som till exempel luftvägssekret vid hosta eller nysningar kommer på händerna eller arbetsdräkten och att personalen kan desinficera händer och underarmar och bli ren inför nästa omsorgstagarnära arbete.

Köp inte skyddsutrustning till våra medarbetare

Det råder ingen brist på skyddsutrustning i Ale så det finns ingen anledning för omsorgstagare eller närstående att själva skaffa skyddsutrustning till våra medarbetare. Medarbetarna inom hemtjänsten får inte använda någon annan utrustning än den som kommer från oss. Vi måste kunna vara säkra på utrustningen är korrekt och används på rätt sätt. Om man använder fel utrustning eller till och med rätt utrustning på fel sätt kan man i stället riskera att sprida smitta eller smitta sig själv.

Sidan kontrollerades av:

den