Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Covid-19: Otrygghet i hemmet

För många är det en stor tyngd att behöva vara hemma mer under Covid-19, när hemmiljön inte är den trygga plats som det bör vara. Det finns många barn vars klump i magen växer under Covid-19. Då gäller det att vi vuxna ser de barn som far illa hemma - och att vi hjälper dem. 

Foto: Elena Nichizhenova

Det är alla vuxnas ansvar att barn känner sig trygga

På grund av Coronaviruset tvingas många barn och vuxna vara hemma mer än vanligt. Vi vet att detta bidrar till en särskilt utsatt situation för många barn. Vi vuxna som finns runt omkring behöver därför ta ett större ansvar och uppmärksamma de barnen. Det kan vara en grannes barn, en kompis barn eller en kollegas barn. Det kan också vara samtal med vuxna eller barn, som du hör i din yrkesroll, och som väcker oro.

Om du är orolig för att ett barn utsätts för våld, försummelse eller på annat sätt far illa:

  1. Gör en orosanmälan till individ- och familjeomsorgen.
    Du behöver inte veta hur det är för barnet, utan endast uppleva oro.
  2. Prata med barnet. Fråga hur det är hemma. Berätta vad de kan göra ifall något händer som gör dem rädda. Tala om för barnet att det aldrig är ett barns fel att vuxna gör någon illa eller beter sig dåligt.
  3. Ring polisen! Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112.

Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 om du känner oro för ett barn och till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 för att få information om var du kan få stöd och hjälp.

Var uppmärksam på nätövergrepp

När barn och unga är mer på nätet, ökar också nätövergreppen. Det kan ske genom kontakter med okända men också i ungas parrelationer. Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn om vad som är okej och inte.

Det är också viktigt att du har kunskap om dina yngre barns kontakter och aktiviteter på nätet. På polisens webbplats finns råd till dig som förälder: Övergrepp mot barn på nätet ökar Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den