Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så här arbetar Ale kommun med krishantering

Ale kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande covid-19 och förstärker insatserna vid behov.

  • Ale kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Ale kommun arbetar efter direktiv och råd från ansvariga myndigheter.
  • Ale kommun deltar i samverkan tillsammans med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, smittskyddsläkare och övriga kommuner i länet.

Skyddsutrustning

Vår högsta prioritet är att alla som jobbar närmast våra kommuninvånare kan skydda sig och har tillgång till skyddsutrustning. Ale kommun strävar efter att köpa in så mycket standardutrustning som möjligt. Skyddsutrustning är en bristvara och vi har därför tagit fram eget skyddsmaterial inom tre områden. All skyddsutrustning som våra medarbetare får är dock likvärdig den standardutrustning som vi normalt har.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den