Ale kommuns logga
  1. Information om hur Ale kommun arbetar kring coronavirus/sjukdomen covid-19 hittar du på ale.se/corona.
  1. Tisdagen den 22 juni kl. 08.00-12.00 uppdaterar vi vår e-tjänstportal. Vissa e-tjänster kommer därför inte att vara tillgängliga under dessa timmar.
Lyssna på sidan Lyssna

Begravning

Om man önskar en begravningsakt där inga religiösa inslag förekommer kontaktar man en begravningsbyrå eller en kommunal begravningsförrättare för att ordna en borgerlig begravning.

Borgerlig begravning

Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Begravningsbyråer brukar erbjuda olika lösningar med begravningsförrättare, kontakta byrån för närmare upplysningar.

Ale kommun har utsett begravningsförrättare.

  • Stina-Kajsa Melin, telefon: 031-98 11 51, 0707-67 04 01
  • Ewa Wennberg, telefon: 0707-23 80 36

Begravningsavgift

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet. Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremoni.

Strö ut askan

Om man vill strö ut askan efter en avliden person ansöker man om tillstånd hos länsstyrelsen.

Kontakt

Begravningsförrättare

Stina-Kajsa Melin
Telefon: 031-98 11 51, 0707-67 04 01

Ewa Wennberg
Telefon: 0707-23 80 36

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den