Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Borgerlig begravning

Om man önskar en begravningsakt där inga religiösa inslag förekommer kontaktar man en begravningsbyrå eller en kommunal begravningsförrättare för att ordna en borgerlig begravning.

Kommunala begravningsförrättare

Begravningsbyråer brukar erbjuda olika lösningar med begravningsförrättare, kontakta byrån för närmare upplysningar.

Kommunala begravningsförrättare:

  • Ewa Wennberg, telefon: 0707-23 80 36

Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Begravningsavgift

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet. Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremoni.

Sprida ut aska

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Begravningsombud

Begravningsombudet granskar hur begravningar sköts för personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses av Länstyrelsen för en tid onm fyra år (mandattiden följer de kommunala valen).

Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen (dvs kommunen) fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Begravningsombud:

Kontakt

Begravningsförrättare

Ewa Wennberg
Telefon: 0707-23 80 36

Begravningsombud

Willy Kölborg
Telefon: 0702-656670
Mail: Villy.Kolborg@ale.se

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den