Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bouppteckning och dödsboanmälan

En bouppteckning och en dödsboanmälan är en sammanställning av dödsboets tillgångar och skulder

Bouppteckning

Enligt Ärvdabalken kap 20 § 1 ska bouppteckning göras, efter en avliden person, för att kartlägga tillgångar och skulder. Den ska lämnas till Skatteverket inom tre månader. Oavsett tillgångar i boet kan du som anhörig själv göra bouppteckningen och sända den till Skatteverket.

Beställ blankett om bouppteckning

Bouppteckningsblankett kan beställas från Skatteverket via telefon: 0771-567 567 eller på hemsidan Skatteverket - bouppteckning Länk till annan webbplats.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan behöva upprättas om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter. Om fast egendom eller tomträtt finns kan dödsboanmälan inte göras.

Socialnämnden prövar och upprättar dödsboanmälan

För att det ska gå att göra en dödsboanmälan ska bostad och tillgångar lämnas helt orört till dess att dödsbohandläggare tagit del av innehållet. Socialnämnden prövar och upprättar dödsboanmälan om förutsättningarna är uppfyllda.

Tjänsten är kostnadsfri.

Att tänka på vid ett dödsfall

Du som anhörig bör snarast efter dödsfallet

  • Kontakta en auktoriserad begravningsbyrå
  • Säga upp alla kontrakt/avtal (hyreskontrakt, el, telefon, tidning, bredband, trygghetslarm etc.)
  • Göra adressändring genom Skatteverket till den som skall förvalta dödsboet
  • Ta reda på om försäkringar finns

Om du tror att det kan bli aktuellt med dödsboanmälan bör du även

  • Stoppa alla betalningar (autogiron, bokade betalningar etc.)
  • Avvakta med inbetalning av alla räkningar
  • Kontakta dödsbohandläggare i kommunen via Ale kommuns kontaktcenter.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den