Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förälder

På den här sidan kan du som förälder få hjälp och stöd för att minska risken för alkohol, narkotika, dopning- och tobaksbruk hos din ungdom. Här kan du även komma i kontakt med verksamheter som kan hjälpa dig om du behöver ytterligare stöd.

Föräldrarollen

Tillit och förståelse

Föräldrar har den viktigaste rollen under ett barns uppväxt. Genom att vara stödjande och visa genuint intresse för sina barn och deras skolgång, fritid och kompisar bidrar föräldrar till sina ungdomars välmående. Samtidigt är det viktigt att som förälder kunna sätta gränser och tydligt visa vad som gäller. En relation byggd på tillit och förståelse är på många sätt grunden i ett förebyggande arbete.

Avstår droger för att inte göra sina föräldrar besvikna

Tänk på att du som förälder har en avgörande roll för vilken inställning ditt barn kommer utveckla till alkohol, tobak och narkotika. Genomförda undersökningar på området visar på att de flesta ungdomar avstår från droger just för att de inte vill göra sina föräldrar besvikna.

Tio råd kring droger och ungdomar

1. Bjud inte på alkohol och köp inte ut

De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn att dricka alkohol måttligt. Det enda man lär dem är att dricka. Var tydlig med att tobak, alkohol och andra droger inte är accepterade. Ta gärna med äldre syskon och kompisar i dialogen, så att alla vet vad som gäller hos er.

Tänk på att undersökningar visar på att de flesta ungdomarna vill att deras föräldrar ska tala med de om tobak, alkohol och andra droger och att de flesta unga avstår från droger för att inte göra sina föräldrar besvikna.

Även om det inte alltid känns så, så är du den viktigaste och mest inflytelserika personen i ditt barns liv. Glöm inte det!

2. Var intresserad, prata och lyssna

En bra relation handlar mest om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser, ställ nyfikna frågor och lyssna. Lär dig mer om din ungdom, om vänner (deras föräldrar), relationer, vad som händer i skolan, på fritiden och på internet.

Var insatt i ditt barns ekonomi och håll koll på kontanter, inköp, saldot på bank- och swishkontot och vad pengarna går åt på. Hjälp ditt barn med läxor, att komma i tid till skolan och uppmuntra till aktiv fritid och strukturerade fritidsaktiviteter. Berätta igen om hur du ser på tobak, alkohol och droger och var tydlig med att du har nolltollerans vad gäller tobak, alkohol och andra droger till minderåriga och berätta gärna varför.

Bra hemmaförhållanden, ordinarie skolgång och strukturerade fritidsaktiviteter är viktiga skyddsfaktorer som minskar risken för missbruk och andra avvikande beteenden hos barn och unga.

3. Visa att du bryr dig

Det är viktigt att tala och lyssna på sitt barn för att bygga upp en god relation men det är samtidigt minst lika viktigt att visa att du verkligen bryr dig vilket du som förälder gör enklast genom att engagera dig mer i din ungdoms fritidsaktiviteter.

Introducera gärna din ungdom för det lokala förenings- och kulturlivet och uppmuntra till strukturerade fritidsaktiviteter och och gör saker ihop.

När det gäller helger och kvällar kan det vara bra att du är tydlig kring vad som gäller för utetider, på fester, att komma överens om att skjutsa eller hämta m.m. Det är även bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon samt att som förälder finnas tillgänglig på telefon om något skulle hända. Var vaken när ditt barn kommer hem på kvällen. Bjud gärna på en kopp te eller gör en macka. Prata om hur kvällen har varit.

4. Lita på din magkänsla

Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och ting.

Som förälder har du rätt och ett ansvar att välja det som känns bäst för ditt barn. Om du är orolig, lita på din magkänsla och berätta varför du är det.

Kom ihåg! Du känner ditt barn bäst!

Känner du oro så är det viktigt att du talar med din tonåring om det och har en öppen dialog. Tala även med skolan, fritid och andra föräldrar. Kontakta socialtjänsten vid behov. Lita på din magkänsla. Erfarenheter från andra föräldrar som haft bekymmer med sin tonåring visar på att det är viktigt att agera och söka hjälp tidigt.

5. Var tydlig och sätt gränser

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att göra som du bestämt.

Undersökningar visar att de flesta tonåringar avstår alkohol, tobak och andra droger just för att de inte vill göra sina föräldrar besvikna. Ger du din ungdom kärlek och tydliga ramar så hjälper du ditt barn göra rätt val även de gånger du inte finns i närheten.

6. Ta hjälp av andra föräldrar

Ibland kan det vara skönt att prata med andra föräldrar om hur de gör. Genom att prata ihop sig med andra föräldrar och enas om gemensamma regler för tobak, alkohol och andra droger slår man hål på vanliga tonårsargumentet som ”alla andra får”.

Föräldrasamverkan är ett beprövat sätt att motverka missbruk bland barn och unga.

7. Hjälp till att säga nej

För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när andra säger ja. Ibland kan det till och med vara skönt att kunna "skylla ifrån sig" på någon annan, för att slippa göra något i en grupp.

Ha koll på din ungdoms ekonomi (kontanter, bank och swishkonto) och nätaktivitet.

Var det stöd ditt barn behöver.

8. Kom ihåg att du är en förebild

Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn genom hur du själv är.

Kom ihåg! Du är den vitkigaste personen i ditt barns liv!

9. Våga släpp taget

Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp taget. Men visa att du finns där och att du gärna hjälper till.

10. Visa kärlek

Din tonåring måste förstå att du tycker om honom eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

I behov av stöd?

Om du behöver ytterligare stöd så är du välkommen att kontakta socialtjänsten via kommunens Kontaktcenter.

 1. Läs mer om verksamheter för hjälp och stöd till familjen

Fler konkreta tips och råd


 • Bjud inte på alkohol och tobak och köp inte ut !
 • Ha koll på din egen alkohol, tobak (och läkemedel om det förekommer i hushållet)
 • Tala med ditt barn varje dag, exempelvis om vad som hänt i skolan, på fritiden eller om deras vänner och intressen. Var nyfiken, ställ frågor och fokusera på att lyssna. Försök hitta gemensamma intressen och aktiviteter som ni kan göra ihop
 • Sätt tydliga gränser hemma! Ta med äldre syskon, kompisar och pojk-och flickvänner i samtalet. Låt alla veta vad som gäller hemma hos er
 • Skjutsa, hämta, håll kontakt, stanna uppe på kvällen och vänta på att ditt barn kommer hem. Gör en macka eller en kopp te och prata om hur kvällen har varit
 • Var extra närvarade vid större förändringar​ (exempelvis övergången från årskurs 6 till årskurs 7 eller från årskurs 9 till gymnasiet) och extra vaksam på: sen ankomst eller skolk, försämrade betyg och betydligt äldre, drogliberala- eller kompisar med normbrytande beteende och/eller negativ syn på blåljuspersonal
 • Skaffa kunskap om vanligt förekommande droger såsom cannabis, läkemedel (tramadol, benzo), e-cigaretter​, vattenpipa med mera
 • Ha koll på utetider och platser. Ha koll på ditt barns ekonomi - swish/bankkonto, kontanter och inköp
 • Intressera dig för ditt barns aktivitet på nätet. Ställ frågor och lyssna – försök att inte döma på förhand, utan visa genuint intresse
 • Lär känna ditt barns kompisar och deras föräldrar
 • Samverka med andra föräldrar och enas om gemensamma regler såsom utetider, om nolltolerans, när det gäller tobak, alkohol och andra droger till minderåriga. Bilda en föräldragrupp, en chattgrupp, håll kontakt och samverka runt era barn.
 • En meningsfull och aktiv fritid är viktigt för ditt barns hälsa och är ett naturligt skydd mot tobak, alkohol och narkotika. Introducera därför din tonåring för det lokala förenings-och kulturlivet
 • Ta en kvällspromenad då och då och besök gärna de platser där du vet att ungdomar samlas. Vuxna i ungdomsmiljöer ökar tryggheten och förebygger riskbeteenden och brott
 • Engagera dig och gå med i din lokala nattvandrargrupp/trygghetsvandrargrupp eller grannsamverkansförening. Vuxna ute när det är mörkt ökar den sociala kontrollen, tryggheten och förebygger missbruk och andra riskbeteenden bland barn och unga
 • Agera om du misstänker missbruk! Lita på din magkänsla, våga ställ frågor och ta det svåra samtalet! Försvåra och sök hjälp - visa att du bryr dig! Kom ihåg att det är lättare att bryta ett beroende i ett tidigt skede och att det aldrig är för sent att få hjälp. Du är inte ensam!
 • Polisanmäl alltid misstänkt brottslighet på 114 14. OBS! Vid pågående brott ring 112 !

Relaterad information

Informationsmaterial ANTD - Ale kommun

 1. 1. ANDT-broschyr för tonårsföräldrar (Ale kommun) Pdf, 673 kB.
 2. 2. Vuxenhandbok - ANDT-folder för vuxna (Ale kommun) Pdf, 396 kB.
 3. 3. Mini-maria Västra-folder Pdf, 2 MB.
 4. 4. Fältgruppen-folder (Ale kommun) Pdf, 431 kB.
 5. 5. PAR-handbok Pdf, 7 MB.
 6. 6. Drogförebyggande information för vårdnadshavare i Ale kommun 2021 Pdf, 6 MB.
 7. 7. Drogkompassen - En handbok i praktiskt, lokalt drogförebyggande arbete, enkelsidig (Ale kommun) Pdf, 4 MB.

6Mer information och fakta:

Om alkohol

 1. Broschyr: Tänk om (Information om tonåringar och alkohol) Pdf, 166 kB.
 2. Tonårsparlören - stöd för att tala om alkohol med ungdom Länk till annan webbplats.
 1. Broschyr för föräldrar om alkohol - Länsstyrelsen Pdf, 704 kB.

Om narkotika

 1. Broschyr för föräldrar om cannabis - Länsstyrelsen Pdf, 2 MB.
 2. Kunskapsläge om cannabis och folkhälsa i korthet (FHM) Pdf, 577 kB.
 3. Cannabis - låt fakta styra dina beslut Pdf, 284 kB.
 1. Hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis (Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet) Pdf, 1 MB.
 2. 8 Myter om cannabis Pdf, 577 kB.
 1. Broschyr för föräldrar om tramadol - Länsstyrelsen Pdf, 671 kB.
 2. Riskfaktorer för ungas narkotikabruk Pdf, 518 kB.
  och narkotikarelaterade problem (Folkhälsomyndigheten) Pdf, 518 kB.
 3. Fem skäl att avstå narkotika – folder Länk till annan webbplats.

Om dopning

 1. PRODIS - 100 % Ren Hårdträning Länk till annan webbplats.
 2. Antidoping Sverige Länk till annan webbplats.
 1. 100 % hårda fakta om dopning och kosttillskott Pdf, 733 kB.

Om tobak

 1. Broschyr för föräldrar om tobak och nikotin - Länsstyrelsen Pdf, 992 kB.
 2. CAN:s faktablad om tobak Pdf, 157 kB.
 3. A Non Smoking Generation Länk till annan webbplats.

Om spel

spelprevention.se (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Stödlinjen Länk till annan webbplats.

Spelpaus Länk till annan webbplats.

Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem (Folkhälsomyndigheten) Pdf, 571 kB.

Spelproblem går att förebygga (Folkhälsomyndigheten) Pdf, 223 kB.

Risk och skyddsfaktorer Pdf, 223 kB. för spelproblem (Folkhälsomyndigheten) Pdf, 316 kB.

Risk och skyddsfaktorer - barn och unga (Folkhälsomyndigheten) Pdf, 196 kB.

Nyttiga länkar vid oro kring barn och unga

 1. Misstanke om barn som far illa (orosanmälan)
 2. Samverkan mellan hem, skola, fritid, socialtjänst och polis (SSPF)
 3. Familjestöd
 4. Föräldrarådgivning
 5. Föräldraföreningen mot narkotika i Göteborg Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den