Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så kan du som förälder minska risken att ditt barn börjar med droger

Ung flicka använder droger

Foto: Aleksey Tugolukov

Din inställning och ditt agerande är avgörande

Visste du att en av de största anledningarna till att ungdomar avstår från tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna? Om du är tydlig med din inställning är chansen större att ditt barn inte ens provar. Forskning visar att ungdomar som lyckas och trivs i skolan, har strukturerade fritidsaktiviteter och umgås med familjen löper mindre risk att börja med alkohol och andra droger.

Åtta viktiga insatser som du kan göra


1. Prata med ditt barn varje dag om helt vardagliga saker som skola, vänner och fritid. Visa att du har ett genuint intresse, var nyfiken, ställ frågor och lyssna på vad din tonåring har att säga.

2. Bjud inte på alkohol och köp inte ut ! Forskning visar på att de ungdomar som blir bjudna på alkohol dricker mer och löper större risk för att prova på andra droger.

3. Sätt tydliga gränser hemma – inkludera äldre syskon och vänner i samtalet. Låt alla veta vad som gäller hemma hos er !

4. Ha koll på din egen tobak, alkohol och eventuella läkemedel. Ha koll på utetider och platser, kontanter och inköp, bank- och swishkonto och internetaktivitet.

5. Hjälp din ungdom med skolarbetet, med att hålla tider, läxor och prov. Introducera din ungdom för det lokala förenings- och kutlurlivet. Tänk på att goda hemmaförhållanden, ordinarie skolgång och meningsfull och aktiv fritid är ett naturligt skydd mot droger och riskbeteenden.

6. Håll dig informerad om var din tonåring är på fritiden och övrig tid och lär känna ditt barns kompisar och deras föräldrar. Kom överens om en tid att höras under kvällen, skjutsa, hämta, håll kontakt. Stanna uppe på kvällen och vänta på att ditt barn kommer hem. Gör en macka eller en kopp te och prata om hur kvällen har varit.

7. Samverka med andra föräldrar och kom överens om gemensamma regler kring utetider, hemmafester, alkohol, tobak och andra droger. Bilda en chatt-grupp, en Facebook-grupp eller en föräldragrupp i bostadsområdet. Håll kontakt med varandra, hjälps åt och samverka runt era barn ! Föräldrasamverkan är en effektiv metod för att motverka droger och missbruk bland barn och unga.

8. Var extra närvarande vid större förändringar såsom exempelvis övergången från mellan- till högstadiet eller från högstadiet till gymnasiet och var extra vaksam på skolk, försämrade skolreslutat och betydligt äldre, drogliberala eller kompisar med normbrytande beteende.

* Kom ihåg att du är den viktigaste personen i ditt barns liv och att din inställning påverkar dina barns val - även när inte du är där ! Avsätt tid för dagliga samtal vid köksbordet, ställ nyfikna frågor utan att vara dömande och visa tydligt var du står i olika frågor och att du bryr dig om din ungdom.

Dagen efter en fest. Ett bord fullt med tomma ölburkar och flaskor.

Foto: Carina Andreasson

Detta behöver du som förälder veta om tobak, alkohol och narkotika

Tobak

Tobak är oftast den första drogen som barn kommer i kontakt med. Nio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Det finns en stark koppling mellan tobaksanvändning och användning av alkohol och narkotika. Ju tidigare en ungdom
börjar röka nikotin desto snabbare uppstår ett beroende som ofta kan bli livslångt. Forskning visar på att de ungdomar som avstår från tobak löper mycket lägre risk för att prova andra droger (särskilt cannabis). Som förälder är din inställning till tobak och
förmåga att sätta tydliga gränser avgörande – var restriktiv.

Alkohol

Vi vet att hjärnan tar storstryk av alkohol. Eftersom hjärnan utvecklas ända fram till 25 års ålder är ungas hjärnor extra känsliga. Forskning visar på ett tydligt samband mellan tidig alkoholdebut och ökad risk för att utveckla riskbruk och missbruk. Forskningen visar även på att de barn som inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mindre. Tidig alkoholdebut är dessutom en inkörsport till andra droger. Din förmåga som förälder att sätta tydliga gränser och vara restriktiv med alkohol är därför avgörande för din ungdoms framtid.

Narkotika

Cannabis i form av marijuana eller hasch är den överlägset vanligaste illegala drogen bland ungdomar. Drogen är i dag mycket starkare än tidigare eftersom THC-halten har ökat genom förädling. Cannabisbruk kan orsaka minnesluckor, koncentrationssvårigheter, ångest, panikkänslor, depression, cancer, psykoser och schizofreni. Det är betydligt vanligare bland tobaksrökare att de använt cannabis än bland dem som aldrig rökt. Det vanligaste sättet att få tag på cannabis är genom kompisar eller kompisars kompisar, inte sällan i samband med privata fester.

Barn med cigarett och en lapp i handen: Ska vi röka på rasten?

Foto: Trullsa

Visa tydligt att du bryr dig


Tonåren är en känslig period då din ungdom för första gången kan komma att exponeras för olika typer av droger. Därför det är extra viktigt att du är närvarande i ditt barns liv. Du som förälder är ett mycket viktigt stöd för din ungdom och du har stora möjligheter att påverka ditt barns attityd till droger enligt all forskning inom området.

Hur kan du engagera dig?


  • Gå med i din lokala nattvandrargrupp.
  • Prata ihop dig med föräldrar till barn i klassen eller bostadsområdet – bilda en föräldragrupp och samverka kring era barn.

  • Ta en kvällspromenad då och då och besök gärna de platser där du vet att ungdomar samlas. Besök gärna mötesplatser för unga (Nödinge, Älvängen och Surte).
  • Se till att din tonåring har en meningsfull och aktiv fritid. Engagera dig och introducera din ungdom för det lokala förenings- och kulturlivet.

  • Hjälp ditt barn med läxor, prov och att hålla tider. Stötta ditt barns skola genom att till exempel gå med i skolans brukarråd.

  • Gå med i din lokala grannsamverkansförening.

  • Tipsa polisen vid misstanke om brott.
Piller

Foto: Inbj/Mostphotos

Det är aldrig för sent att söka hjälp


Om du misstänker att ditt barn börjat med tobak, alkohol eller andra preparat – försvåra och sök hjälp. Visa att du bryr dig, håll ut och ge inte upp. Erfarenheter från föräldrar som haft bekymmer med sin tonåring visar att det är viktigt att söka hjälp tidigt och att lita på sin magkänsla. Det är lättare att få någon att sluta använda droger tidigt i ett missbruk. Prata med skolan och andra verksamheter där din tonåring vistas. Det är aldrig för sent att ta hjälp. Du är inte ensam.

Här kan du få stöd och rådgivning

Fältgruppen Ale

Arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot ungdomar.
Kontakt: Facebookgruppen Fältgruppen Ale eller Faltgruppenale på Instagram.

Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten)

Telefonnummer: 0303-70 30 00 (nås via Kontaktcenter).

Familjehuset

Stöd för familjer med barn upp till 21 år. Telefonnummer: 0303-70 37 53.

Ale ungdomsmottagning

Telefonnummer: 010-473 38 70.

Socialjouren i Göteborg

Telefonnummer: 031-365 87 00 (gäller utanför socialtjänstens ordinarie arbetstider).

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den