Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Försörjningsstöd (socialbidrag)

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand. Du måste först ha gjort vad du kan för att lösa din ekonomiska situation på annat sätt. Målet är att du så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

Filmen finns tillgänglig på svenska, engelska, arabiska och persiska.

För att ansöka om ekonomiskt bistånd första gången behöver du ringa kontaktcenter på telefonnummer 0303- 70 30 00. Telefontiden är helgfria vardagar måndag-fredag kl: 8.30-9.30. Du ber sedan om att få bli kopplad till mottaget på försörjningsstödsenheten.

En socialsekreterare kommer att göra en preliminär bedömning om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Du kan sedan bli kallad till ett personligt besök hos en socialsekreterare som gör en utredning och vidare planering.

Du kommer även att få träffa en arbetsmarknadscoach som tillsammans med dig kommer att göra en arbetsmarknadsplan där målet är att du så snart som möjligt ska komma ut i arbete eller studier.

Handlingar du skall ha med vid besöket hos oss

  • Legitimation
  • Ifylld ansökningsblankett
  • Underlag för inkomster och utgifter från de senaste tre månaderna
  • Ekonomisk översikt, det vill säga en sammanfattning över vilka tjänster/engagemang du/ni använder hos respektive bank
  • Kontoutdrag för samtliga bankkonton tre månader tillbaka i tiden från samtliga sökande, inklusive barn
  • Hyreskontrakt, aktuell hyresavi samt underlag på betald hyra föregående månad
  • Aktuellt läkarintyg vid sjukskrivning
  • Intyg på inskrivning och handlingsplan från Arbetsförmedlingen
  • Senaste deklaration från Skatteverket
  • Aktuellt beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket

För att vi ska kunna handlägga din ansökan snabbt och rättssäkert, är det viktigt att du har med dig alla nödvändiga handlingar. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan eller om det är något du inte förstår är du välkommen att kontakta oss.

Hjälp att överklaga

Om du är missnöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga senast tre veckor efter att du fått beslutet. Överklagan måste vara skriftlig och lämnas till din socialsekreterare. Med varje avslagsbeslut skickas besvärshänvisning (instruktion) som beskriver hur du ska gå till väga.

Vill du ha hjälp med att överklaga ditt beslut kan du kontakta din socialsekreterare. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga beslutet. Om din socialsekreterare inte finner några skäl att ändra beslutet skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg som gör en egen prövning. Prövningen hos förvaltningsrätten i Göteborg kan ta några veckor upp till ett par månader.

Sekretess

Att du får försörjningsstöd eller annat bistånd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagda uppgifter enligt sekretesslagen 7 kap § 4. All personal på Sektor arbete, trygghet och omsorg har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Du själv har naturligtvis rätt att läsa alla anteckningar om dig och att lämna synpunkter på den utredning som görs om dina ekonomiska och andra förhållanden som kan påverka beslutet.

Meddela oss om förändringar

Du som får ekonomiskt bistånd måste meddela din socialsekreterare om du får förändringar i din livssituation som exempelvis förändrade inkomster, utgifter eller förändrad boendesituation. Detta kan vara om du flyttar ihop eller isär eller flyttar till en annan bostad.

Om du lämnar osanna eller ofullständiga uppgifter kan du bli polisanmäld för misstänkt bidragsbrott. Du kan även bli återbetalningsskyldig.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Hitta hit
Individ- och familjeomsorgen
Ale torg 7, Nödinge
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den