Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Jobbstimulans – bättre möjligheter för dig som har försörjningsstöd att försörja dig själv

Du som har försörjningsstöd och har eller får arbete får behålla en del av din arbetsinkomst, som alltså inte dras av vid normberäkningen, ifall du uppfyller vissa krav.

Jobbstimulans innebär att vid normberäkningen räknas nu endast 75 procent av din arbetsinkomst efter skatt mot tidigare 100 procent. Du får alltså behålla 25 procent av arbetsinkomsten eftersom den inte dras av vid normberäkningen.

För att du ska omfattas av jobbstimulans gäller att du har försörjningsstöd och fått det i minst sex månader utan avbrott. Eventuellt avslag på försörjningsstöd en månad räknas som avbrott och tiden börjar räknas om från början. Jobbstimulansen gäller oavsett i vilken kommun du har fått försörjningsstöd. Du behöver alltså inte ha fått försörjningsstödet i Ale kommun under sex månader.

När du uppfyllt kraven för jobbstimulans så gäller detta i 24 månader. Det gäller även om du blir helt självförsörjande en period under denna tid.

Jobbstimulansen gäller arbetsinkomst intjänad efter den 1 juli 2013

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Hitta hit
Individ- och familjeomsorgen
Ale torg 7, Nödinge
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den